SSHL i Kina, Tvåspråkighet hos barn

I slutet av oktober med start den 21 oktober åker skolchef Margret Benedikz, och Ling Nyfeldt på en resa genom Kina från Beijing till Shanghai och vidare till Hong Kong för att hålla en föreläsning om tvåspråkighet i barnfamiljer, för att ha individuella samtal med intresserade familjer samt för att informera om SSHL.

BILINGUALISM

How do we face the challenges of living with our children in a bilingual / multilingual environment?

Se informationsblad längst ner för detaljer.

Beijing

Margret och Ling åker först Beijing och besöker China Education Expo. Därefter håller Margret den omtalade föreläsningen på Western Academy of Beijing den 23 oktober kl. 10:00 i samarbete med Svenska i Beijing och SWEA Beijing. mellan 23-24 oktober har Margret möjlighet att träffa intresserade parter för individuella samtal.

Kontakta Margret för att boka enskild tid på margret.benedikz@sshl.se.

Shanghai

Därefter åker Margret och Ling till Shanghai och börjar med att vara tillgängliga för individualla möten mellan 26-27 oktober. Margret håller Bilingualism föreläsningen på svenska konsulatet den 27 oktober kl 13:00 med Svenska Skolan Shanghai som värdar. Därefter befinner de sig på China Education Expo i Shanghai.

Hong Kong

Den 30 oktober kl. 10:00 håller Margret sin föreläsning om tvåspråkighet centralt i Hong Kong med SWEA Hong Kong och Svenska Skolan Hong Kong som värdar. Samma dag är Margret tillgänglig för individuella möten.

Hjälp Oss!

Om du vet någon person i Beijing, Shanghai eller Hong Kong som du tror skulle vilja hjälpa till i vår marknadsföring är vi tacksamma om du vill förmedla den kontakten.

Hämta PDF information

SSHL Besöker Gymnasiedagarna, Göteborg 2017, monter F01:17

SSHL besöker Gymnasiedagarna i Göteborg den 10-12 oktober. Detta är en möjlighet att få lära känna skolan lite bättre och få svar på de frågor ni kan ha.
Välkommen att besöka oss vid monter F01:17

Öppettider:
10 okt 08:30 – 20:00
11 okt 08:30 – 20:00
12 okt 08:30 – 18:00

Londons bästa universitet besök på SSHL

Torsdag 21 september kom representanter från toppuniversitet i London till SSHL för att träffa våra elever.

Representanter kom från:

Alla DP18 och DP19 elever samt särskilt intresserade elever från andra gymnasieklasser lyssnade på en presentation som representanterna gav om vad universiteten kan erbjuda, samt vad elever skall tänka på när de söker till universitet i UK.

Under en timme efter presentationen kunde eleverna prata individuellt med representanterna i Instan.

Både niversitetsrepresentanterna och SSHL eleverna välkomnar denna nya tradition här på SSHL.

Term-time Approaching

Dr Margret Benedikz, SSHL Director, writes:

The leadership and admin team are back at school this week, preparing for the start of the new academic year. I hope that everyone in the SSHL community has found time to step aside from their daily routine, whether it’s study or work, and get some much needed rest this summer,

I (grudgingly) enjoy the return of my regular routine and, although the first day or two back can be a challenge, I am soon caught up in the excitement of running such a wonderful school.

As I sit here in my office overlooking the lake, the campus bathed in sunshine, I can’t help but be inspired. SSHL is truly a special place to work and study.

Welcome to SSHL

We are excited to meet the new boarding and day pupils who will be starting in August. For returning students, I am sure you will work hard to make new students feel welcome, helping them to feel part of life on campus, sharing in the day-to-day spirit that makes the school so special. As a Swedish school, an international school, a boarding school and a day school, we are such a diverse community; we are unique. Those of you who are new to the school, will, no doubt, bring something new, making the school your very own.

Academic Excellence

Every year we vow to raise the bar and do better than we did last year.

When I started at SSHL in 2013, raising the grade average for entry to the high school was one of our key targets. I am proud to tell you that grade average to enter 10th grade this year is higher than it has been in the last five years. The commitment and professionalism of our staff is helping us to make SSHL an academically very strong school, providing a platform for our students to go on to something special after graduation. Students entering SSHL in 2017 will be expected to go far!

Our ninth graders are going to have to work hard to compete for a place in our senior high school. It is a challenge, particularly if your grades in 8th grade have not been fantastic, but I know from experience that hard work and determination will help anyone looking to stay on at SSHL achieve their goals. It’s not too late!

As a staff, one of our focal points for the coming year to work on and improve our systematic quality processes, which includes reporting. We also aim to promote collegial learning, improve attendance, and create a more structured and transparent boarding programme. One of the things we are examining is whether to introduce an official boarding diploma.

Having worked in school management for over a decade, I know there is always room for improvement, and I know we as professionals are all up to the challenge.

When to Be Here

I look forward to welcoming the new boarders at SSHL on Saturday, August 19, and returning students on Sunday, August 20 for the opening ceremony.

Together, in the forthcoming academic year, we will create a stronger community of sharing and learning. I hope that this will be the best year yet!

Enjoy your last days of the summer vacation.
My very best to you all,
Margret

Föräldraföreningen kallar till årsmöte

sigtuna internatskola föräldraföreningen


Kallelse till Årsmöte

Medlemmar i Föräldraföreningen vid Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket kallas härmed till ordinarie Årsmöte söndagen den 20 augusti 2017 kl 16.30 i skolans aula.

DAGORDNING

 1. Mötets öppnande
 2. Presentation av styrelsen 
 3. Val av ordförande och sekreterare vid mötet
 4. Frågan om mötet blivit behörigen kallat
 5. Val av justeringsmän och tillika rösträknare 
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse
 7. Ekonomisk rapport
 8. Revisorernas berättelse
 9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Behandling av förslag från medlemmarna
 11. Val av ledamöter i styrelsen
 12. Val av ordförande
 13. Val av revisor
 14. Val av valberedning
 15. Årsavgifter
 16. Övriga frågor
 17. Mötet avslutas

Brev från rektorn: Välkommen till SSHL!

Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket (SSHL) har nöjet att hälsa välkommen till läsåret 2017/2018.
Notera att läsåret börjar söndagen den 20 augusti, klockan 13.00, med mingel och information. Både föräldrar och elever förväntas att vara på plats den här dagen. Information om tilldelning av klass och mentor kommer att anslås på hemsidan (www.sshl.se) ca en vecka innan skolstart.
Vi ser fram emot ett nytt och spännande läsår med fler elever än vi någonsin haft tidigare.

Tidsprogram för inledningen av läsåret:

Lördag 19 aug (endast nya internatelever)

 • 13.00 Nya internatelever/familjer träffas i aulan för information
 • 14.00 Incheckning på elevhemmen för nya elever
 • 14.00-18.30 Uniformsprovning nya internatelever (pojkar)
 • 19.00 Gemensam middag för nya internatelever

Söndag 20 aug

 • 09.00-12.00 Uniformsprovning nya internatelever (flickor)
 • 13.00-14.00 Mingel för alla föräldrar och elever samt välkomsttal vid Midgårdstrappan. Vid regn träffas vi i Instan. Alla elever bär uniform.
 • 14.00-15.00 Föräldrar och elever på svenska programmen samlas i aulan för information 14.00-15.00 Mentorstid för föräldrar och elever på IB programmen
 • 15.30-16.30 Mentorstid för föräldrar och elever på de svenska programmen
 • 15.30-16.30 Föräldrar och elever på IB programmen samlas i aulan för information
 • 16.30-17.30 Föräldraföreningens årsmöte för alla föräldrar i aulan. Se kallelse och dagordning här.
 • 13.00-17.00 Skolbutiken UTIS har öppet i Instan, Cafe Humlan har öppet vid Midgårdstrappan

Måndag 21 aug

 • 08.15 Samling svenska programmen klassvis i skoluniform på Midgårdstrappan (7AB, 8AB, 9AB, EK, NA, SA)
 • 09.45 Samling IB programmen klassvis i skoluniform på Midgårdstrappan (7E, 8E, 9E+F, DP20, DP19, DP18, BM, NAE)

Tisdag 22 aug

Lektioner enligt schema

Policy för skoluniform på SSHL

läsåret 2017-2018

Alla elever ska bära korrekt skoluniform på SSHL. Skoluniform kan köpas eller lånas, se kostnad nedan. Skoluniform är en del av SSHL och den ska bäras korrekt och med stolthet. Efter önskemål från elever och föräldrar kommer vår policy inför detta läsår vara att om skoluniform inte bärs korrekt ges en varning. Vid eventuellt ännu ett tillfälle av avvikelse från policy informeras föräldrar och vid ytterligare ett kommer skolan begära omgående åtgärd av uniformen från eleven.

Utprovning av uniform för dagelever:

Tisdag 15 aug

08.30-12.00 åk 7-9 (pojkar)

13.00-16.00 gymnasiet (pojkar)

Onsdag 16 aug

08.30-12.00 åk 7-9 (flickor)

13.00-16.00 gymnasiet (flickor)

Nya internatelever provar ut sina uniformer enligt separat schema vid ankomsthelgen.

Följande startpaket finns;

Startpaket 1 (2350 kr):

Köp – Kavaj, byxa/kjol och slips – 2350 kr (1850 kr + 500 kr)

Startpaket 2 (800 kr):

Köp – Byxa/kjol och slips – 500 kr + lån av kavaj 300 kr (utlåningsavgift: 300 kr inkl.kemtvätt en gång i samband med inlämning)

Krav:
● vid utlåning får inte sömnadsändringar göras – anpassning ska göras till befintligt utbud
● paket 2 och 3 innebär lån från SSHL och kavajen ska därför återlämnas i ursprungligt skick med normal förslitning
● om eleven växer ur byxa/kjol och behöver nytt är kostnaden 500 kr.

Startpaket 3:

Söka stipendium för startpaket 2. Sökes i förhand på skoluniform@sshl.se.

Startpaket 4:

Begagnad kavaj kan köpas för 800 kr – detta går oavkortat till den som lämnat kavaj. OBS ! Begränsat utbud!
Vid eventuella frågor eller funderingar, ring +46 8 592 571 00, eller skicka ett mail till info@sshl.se.

Med vänlig hälsning,
Eddy Johansson Tf Rektor

SA18 på besök i Europaparlamentet

*Som en del av samhällsprogrammets internationella specialisering var SA18 under tiden 30 maj – 1 juni och besökte Bryssel. Här är en beskrivning från ett par av eleverna som var med på resan.*

Vi fick bland annat besöka EU parlamentet, en gigantisk byggnad där, enligt uppgift, tusentals personer jobbade. Här träffade vi EU-parlamentarikern Anna Maria Corazza Bildt och hennes praktikanter.

Under dagen hade vi även nöjet att få träffa Antonio Lopez-Isturiz White, generalsekreterare för EPP och ledamot i EU parlamentet, som gav oss en väldigt intressant redovisning om hans jobb och visioner för ett starkare Europa. Efter den goda lunchen inne på parlamentet satt vi med i en paneldiskussion ledd av Anna Maria Corazza Bildt som handlade om asylsökande barns rätt till hälsa och sjukvård. Vi satt även med under ett seminarium i parlamentets Plenum, med sina över 700 platser. Under första dagen hann vi även besöka den politiska tidningen Politicos kontor. Här lyssnade vi till Quentin Ariès som lärde oss en hel del om objektiv journalistik och vad journalisterna på just Politico sysslade med på dagarna.

På kvällen åt vi middag tillsammans med Anna Maria Corazza Bildt och hennes medarbetare på en typisk Belgisk restaurang. Då fick vi chansen att ställa fler frågor och lära känna dem.
Under vår sista dag i Bryssel tog vi en promenad till både Googles kontor där vi fick höra vad brysselkontoret fokuserar på och hur deras samarbete med EU parlamentet fungerar. Som avslutning på förmiddagen besökte vi det Sveriges ständiga representation till EU och NATO. Vår intensiva visit gav oss mycket nya kunskaper, god mat samt möten med många intressanta personer.

Lykke Plöen och Daniel Harrysson, SA18

Skolavslutning 9 juni 2017

09.45     Samling för elever på Midgårdstrappan. Gemensam marsch till Aulan. Klädsel: Skoluniform.

10.00 Programmet i Aulan börjar

 1.  Gemensam sång: Den blomstertid nu kommer
 2.  Välkommen
 3.  Sång/musik: Elevensemble
 4.  Utdelning av speciella utmärkelser
 5.  Utdelning av MYP-pins
 6.  Sång/Musik: Elevensemble
 7.  Tal: Eddy Johansson, Rektor
 8.  Betygsutdelning åk 9 och uppläsning av mottagare av bokpremier
 9.  Sång/musik: Elevensemble
 10.  Gemensam sång: En vänlig grönskas rika dräkt
 • Uttåg i samma ordning som vid intåget. “Intåg i sommarhagen”.
 • Mentorer och elever samlas i sina mentorsrum.

11.30 Skoldagen slutar Obs: Ingen lunch serveras

GLAD SOMMAR!

NECIS friidrott resultat

Resultat från NECIS friidrott 18-20 maj 2017

Efter intensiva dagar i Köpenhamn så blev resultaten för våra tävlande elever följande.

Alice Axelsson NAE19
1500 m 5.38,69 1:a guldmedalj
3000 m 12.41,28 2:a silvermedalj

Isabella Nyberg NAE19
100 m 15.03
200 m 31.69
Höjdhopp 1.29 2:a silvermedalj

Emmy Hanstad NAE19
100 m 14.94
200 m 31.42
Längdhopp 3.61

Cecilia Walles 8E
100 m 14.42 2:a silvermedalj
Längdhopp 4.21 3:a bronsmedalj
200 m 30.41

Blenda Wisén 8E
100 m 15.02
Längdhopp 3.74
80 m häck 18.02

Elof Norlin 9E
Höjdhopp 1,58 1:a guldmedalj
Längdhopp 4.66 3:a bronsmedalj
400 m 1.05,76

Tobias Berggren 9E
Längdhopp 4.61
Höjdhopp 1.35
100 m 14.19

Stafetter Flickor över 16 år
4×100 m (Alice, Emmy, Isabella, Cecilia) 58.79 2:a Silvermedalj
4×400 m (Emmy, Cecilia, Isabella, Alice) 4.59,90 1:a Guldmedalj

Vi tackar alla tävlande elever för en jättebra insats.
Vi hann även med en kväll på Köpenhamns Tivoli i ett strålande sommarväder.

Mange tak fra trænere Åsa och Gert (danska!!!)

Grattis STUD17