Elevhälsan

Lärare / Speciallärare

Orla Cotter

Lärare / Speciallärare
orla.cotter@sshl.se
08 - 59 25 71 38

Orla Cotter holds a B.A. (Hons.) in English and Irish from University College Cork, Ireland and a Post-graduate Diploma in Primary Teaching from the University of Limerick, Ireland. She also has an M.Sc. in International and Comparative Education from Stockholm University. An experienced teacher in both mainstream and special education, she is a registered member of the Teaching Council of Ireland. Working in SSHL since 2014, she is the learning support teacher for MYP and DP students and also teaches English Language and Literature on the MYP programme.

Skolkurator

Terese Dyren

Skolkurator
terese.dyren@sshl.se
Speciallärare

Jacqueline Eketorp

Speciallärare
Syv

Ingrid Annett Nordström

Syv
syv@sshl.se

Ingrid Annett-Nordström har en Studie- och Yrkesvägledar-examen på 180 p från Umeå Universitet, Degree of Bachelor of Arts in Study and Career Guidance 180 Credits. Ingrid har tidigare kombinerat SYV-uppdrag på skolor i Sigtuna och Uppsala med antagningsarbete på Uppsala universitet samt Lead Agent på Arlanda Flygplats. Ingrid har också under ett antal år vistats mycket och arbetat en del i Italien och Australien. Ingrids uppdrag på SSHL är att både vägleda nya elever i val av studieinriktning samt nuvarande elever vid val av gymnasium och universitet. Förutom allmän vägledning till elever är Ingrid UCAS´ coordinator samt UK Admission test coordinator och PSAT coordinator.

Skolsköterska

Erika Fromm Karnehed

Skolsköterska
erika.karnehed_fromm@sshl.se
08-59257137 / 070-1888071
Speciallärare

Anita Nylund

Speciallärare
anita.nylund@sshl.se

Anita Nylund har en lärarexamen och en magisterexamen i specialpedagogik, med inriktning matematik, från Stockholms Universitet. Anita har arbetat på SSHL sedan 2000, först som lärare i matematik och nu som speciallärare. Anita studerar också för närvarande på Masterprogrammet för Matematikämnets didaktik vid Stockholms Universitet.

Speciallärare

Gabriella Westerberg

Speciallärare
gabriella.westerberg@sshl.se

Gabriella Westerberg har en gymnasielärarexamen i svenska och psykologi samt en examen i specialpedagogik, båda från Linköpings universitet. Hon har arbetat med elever i behov av särskilt stöd sedan 2007 och började jobba på SSHL höstterminen 2013.