MYP – Places Available in 9th Grade

myp

If you’re looking for a place to study the IB MIDDLE YEARS PROGRAMME (MYP) in 9th grade, we have a couple of places available.

To find out more, please contact info@sshl.se

Term-time Approaching

Dr Margret Benedikz, SSHL Director, writes:

The leadership and admin team are back at school this week, preparing for the start of the new academic year. I hope that everyone in the SSHL community has found time to step aside from their daily routine, whether it’s study or work, and get some much needed rest this summer,

I (grudgingly) enjoy the return of my regular routine and, although the first day or two back can be a challenge, I am soon caught up in the excitement of running such a wonderful school.

As I sit here in my office overlooking the lake, the campus bathed in sunshine, I can’t help but be inspired. SSHL is truly a special place to work and study.

Welcome to SSHL

We are excited to meet the new boarding and day pupils who will be starting in August. For returning students, I am sure you will work hard to make new students feel welcome, helping them to feel part of life on campus, sharing in the day-to-day spirit that makes the school so special. As a Swedish school, an international school, a boarding school and a day school, we are such a diverse community; we are unique. Those of you who are new to the school, will, no doubt, bring something new, making the school your very own.

Academic Excellence

Every year we vow to raise the bar and do better than we did last year.

When I started at SSHL in 2013, raising the grade average for entry to the high school was one of our key targets. I am proud to tell you that grade average to enter 10th grade this year is higher than it has been in the last five years. The commitment and professionalism of our staff is helping us to make SSHL an academically very strong school, providing a platform for our students to go on to something special after graduation. Students entering SSHL in 2017 will be expected to go far!

Our ninth graders are going to have to work hard to compete for a place in our senior high school. It is a challenge, particularly if your grades in 8th grade have not been fantastic, but I know from experience that hard work and determination will help anyone looking to stay on at SSHL achieve their goals. It’s not too late!

As a staff, one of our focal points for the coming year to work on and improve our systematic quality processes, which includes reporting. We also aim to promote collegial learning, improve attendance, and create a more structured and transparent boarding programme. One of the things we are examining is whether to introduce an official boarding diploma.

Having worked in school management for over a decade, I know there is always room for improvement, and I know we as professionals are all up to the challenge.

When to Be Here

I look forward to welcoming the new boarders at SSHL on Saturday, August 19, and returning students on Sunday, August 20 for the opening ceremony.

Together, in the forthcoming academic year, we will create a stronger community of sharing and learning. I hope that this will be the best year yet!

Enjoy your last days of the summer vacation.
My very best to you all,
Margret

Föräldraföreningen kallar till årsmöte

sigtuna internatskola föräldraföreningen


Kallelse till Årsmöte

Medlemmar i Föräldraföreningen vid Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket kallas härmed till ordinarie Årsmöte söndagen den 20 augusti 2017 kl 16.30 i skolans aula.

DAGORDNING

 1. Mötets öppnande
 2. Presentation av styrelsen 
 3. Val av ordförande och sekreterare vid mötet
 4. Frågan om mötet blivit behörigen kallat
 5. Val av justeringsmän och tillika rösträknare 
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse
 7. Ekonomisk rapport
 8. Revisorernas berättelse
 9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Behandling av förslag från medlemmarna
 11. Val av ledamöter i styrelsen
 12. Val av ordförande
 13. Val av revisor
 14. Val av valberedning
 15. Årsavgifter
 16. Övriga frågor
 17. Mötet avslutas

Brev från rektorn: Välkommen till SSHL!

Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket (SSHL) har nöjet att hälsa välkommen till läsåret 2017/2018.
Notera att läsåret börjar söndagen den 20 augusti, klockan 13.00, med mingel och information. Både föräldrar och elever förväntas att vara på plats den här dagen. Information om tilldelning av klass och mentor kommer att anslås på hemsidan (www.sshl.se) ca en vecka innan skolstart.
Vi ser fram emot ett nytt och spännande läsår med fler elever än vi någonsin haft tidigare.

Tidsprogram för inledningen av läsåret:

Lördag 19 aug (endast nya internatelever)

 • 13.00 Nya internatelever/familjer träffas i aulan för information
 • 14.00 Incheckning på elevhemmen för nya elever
 • 14.00-18.30 Uniformsprovning nya internatelever (pojkar)
 • 19.00 Gemensam middag för nya internatelever

Söndag 20 aug

 • 09.00-12.00 Uniformsprovning nya internatelever (flickor)
 • 13.00-14.00 Mingel för alla föräldrar och elever samt välkomsttal vid Midgårdstrappan. Vid regn träffas vi i Instan. Alla elever bär uniform.
 • 14.00-15.00 Föräldrar och elever på svenska programmen samlas i aulan för information 14.00-15.00 Mentorstid för föräldrar och elever på IB programmen
 • 15.30-16.30 Mentorstid för föräldrar och elever på de svenska programmen
 • 15.30-16.30 Föräldrar och elever på IB programmen samlas i aulan för information
 • 16.30-17.30 Föräldraföreningens årsmöte för alla föräldrar i aulan. Se kallelse och dagordning här.
 • 13.00-17.00 Skolbutiken UTIS har öppet i Instan, Cafe Humlan har öppet vid Midgårdstrappan

Måndag 21 aug

 • 08.15 Samling svenska programmen klassvis i skoluniform på Midgårdstrappan (7AB, 8AB, 9AB, EK, NA, SA)
 • 09.45 Samling IB programmen klassvis i skoluniform på Midgårdstrappan (7E, 8E, 9E+F, DP20, DP19, DP18, BM, NAE)

Tisdag 22 aug

Lektioner enligt schema

Policy för skoluniform på SSHL

läsåret 2017-2018

Alla elever ska bära korrekt skoluniform på SSHL. Skoluniform kan köpas eller lånas, se kostnad nedan. Skoluniform är en del av SSHL och den ska bäras korrekt och med stolthet. Efter önskemål från elever och föräldrar kommer vår policy inför detta läsår vara att om skoluniform inte bärs korrekt ges en varning. Vid eventuellt ännu ett tillfälle av avvikelse från policy informeras föräldrar och vid ytterligare ett kommer skolan begära omgående åtgärd av uniformen från eleven.

Utprovning av uniform för dagelever:

Tisdag 15 aug

08.30-12.00 åk 7-9 (pojkar)

13.00-16.00 gymnasiet (pojkar)

Onsdag 16 aug

08.30-12.00 åk 7-9 (flickor)

13.00-16.00 gymnasiet (flickor)

Nya internatelever provar ut sina uniformer enligt separat schema vid ankomsthelgen.

Följande startpaket finns;

Startpaket 1 (2350 kr):

Köp – Kavaj, byxa/kjol och slips – 2350 kr (1850 kr + 500 kr)

Startpaket 2 (800 kr):

Köp – Byxa/kjol och slips – 500 kr + lån av kavaj 300 kr (utlåningsavgift: 300 kr inkl.kemtvätt en gång i samband med inlämning)

Krav:
● vid utlåning får inte sömnadsändringar göras – anpassning ska göras till befintligt utbud
● paket 2 och 3 innebär lån från SSHL och kavajen ska därför återlämnas i ursprungligt skick med normal förslitning
● om eleven växer ur byxa/kjol och behöver nytt är kostnaden 500 kr.

Startpaket 3:

Söka stipendium för startpaket 2. Sökes i förhand på skoluniform@sshl.se.

Startpaket 4:

Begagnad kavaj kan köpas för 800 kr – detta går oavkortat till den som lämnat kavaj. OBS ! Begränsat utbud!
Vid eventuella frågor eller funderingar, ring +46 8 592 571 00, eller skicka ett mail till info@sshl.se.

Med vänlig hälsning,
Eddy Johansson Tf Rektor

SA18 på besök i Europaparlamentet

*Som en del av samhällsprogrammets internationella specialisering var SA18 under tiden 30 maj – 1 juni och besökte Bryssel. Här är en beskrivning från ett par av eleverna som var med på resan.*

Vi fick bland annat besöka EU parlamentet, en gigantisk byggnad där, enligt uppgift, tusentals personer jobbade. Här träffade vi EU-parlamentarikern Anna Maria Corazza Bildt och hennes praktikanter.

Under dagen hade vi även nöjet att få träffa Antonio Lopez-Isturiz White, generalsekreterare för EPP och ledamot i EU parlamentet, som gav oss en väldigt intressant redovisning om hans jobb och visioner för ett starkare Europa. Efter den goda lunchen inne på parlamentet satt vi med i en paneldiskussion ledd av Anna Maria Corazza Bildt som handlade om asylsökande barns rätt till hälsa och sjukvård. Vi satt även med under ett seminarium i parlamentets Plenum, med sina över 700 platser. Under första dagen hann vi även besöka den politiska tidningen Politicos kontor. Här lyssnade vi till Quentin Ariès som lärde oss en hel del om objektiv journalistik och vad journalisterna på just Politico sysslade med på dagarna.

På kvällen åt vi middag tillsammans med Anna Maria Corazza Bildt och hennes medarbetare på en typisk Belgisk restaurang. Då fick vi chansen att ställa fler frågor och lära känna dem.
Under vår sista dag i Bryssel tog vi en promenad till både Googles kontor där vi fick höra vad brysselkontoret fokuserar på och hur deras samarbete med EU parlamentet fungerar. Som avslutning på förmiddagen besökte vi det Sveriges ständiga representation till EU och NATO. Vår intensiva visit gav oss mycket nya kunskaper, god mat samt möten med många intressanta personer.

Lykke Plöen och Daniel Harrysson, SA18

Studieresa till Åbo med SA19

sshl i åbo 2017

Som en del i samhällsprogrammets internationella specialisering var SA19 mellan datumen 9–11 maj i Åbo på besök. Här är en av de deltagande elevernas beskrivning av resan:

En stad som alla inte känner till, men som bär på ett helt lass med historia och kultur. Innan vårt besök i Åbo var min, som många andra i min klass, idé om hur Åbo skulle vara rätt ointressant. Det hade kunnat vara vilken svensk regnig hamnstad som helst. Till min stora överraskning var Åbo en stad som varit betydelsefull för inte bara finsk historia, utan även svensk. En stad och ett land som slitits mellan svenskt och ryskt styre som ‘äntligen fått leva ut sin självständighet.’ Vi har nog alla vetat att Finland en gång i tiden var svenskt, men aldrig hade jag kunnat föreställa mig att Finland betytt så mycket för svensk historia som det gjort. Under våra tre dagar i denna fantastiska stad har vi lärt oss mer om den svenska och finska historien än vad många av oss lärt oss under våra nio år i grundskolan.

Vi spenderade tre hela dagar i en stad som präglats av krig och stadsbränder, men som trots det byggts upp och överlevt. Vi vandrade på gator där gamla hus från innan kriget trängdes om andrum tillsammans med nya höghus som byggts på platser där de hus som förstörts under kriget en gång stod. Vi besökte dessutom ett museum som byggs över ruinerna av hus som förstörts i kriget. Vi kunde se det som fanns kvar, allt från tegelväggar till skelett av husdjur som bevarats. Ett bättre exempel på historia som verkligen går att ta på finns nog inte.

Det finns en tydligt delad åsikt om svenskans plats i Finland. En del av befolkningen är välkomnande och uppskattar det svenska språket som undervisning i skolan. En annan del vill få bort svenskan ur landet eftersom att det påminner om en tid utan självständighet. Vi fick under vårt studiebesök fördjupa oss i den frågan och skapa mer förståelse för hur och varför åsikter kan vara så delade som de är i denna fråga.

En aktuell fråga som ständigt återkom under hela besöket var synen på finlandssvenskan som dialekt. Är det en svensk dialekt eller en brytning på finska? Många av oss har sedan innan trott att finlandssvenskan varit en variant av svenska för finnar som inte riktigt lärt sig det svenska uttalet. Vad som egentligen är sanningen om dialekten fick mig att tvivla starkt på mina kunskaper om det svenska språket. Finlandssvenskan är kanske tillochmed mer genuin och “svensk” än den svenskan vi talar idag. Det är ingen brytning, utan en dialekt som funnits sedan Sverige och Finland var ett.

Man kan lätt tro att vårt grannland liknar oss väldigt mycket, men skillnaderna är väldigt stora. Vi besökte den enda svenskspråkiga gymnasieskolan i Åbo, Katedralskolan, där vi spenderade en timme med en klass jämngammal med vår. Vad vi trodde skulle bli en vardaglig diskussion hur skolan är, blev istället en intressant jämförelse och förståelse för hur både det svenska skolsystemet och det finska skolsystemet fungerar. VI diskuterade både fördelar och brister i de två helt skilda systemen.

Syftet med detta studiebesök var att skaffa vetskap om och förståelse för hur relationen mellan Finland och Sverige var och är. Vi delar historia och kultur, och har ett förflutet som inte ska glömmas. För att kunna studera internationella relationer i Norden, skulle jag säga, att Åbo är en stad som måste besökas för att uppnå den bästa kunskapen om hur länder kan samverka både i med- och motgångar.

Natalie Jutvreten SA19

MYP4 – Places Available for 2017-18

myp

We are pleased to announce that we currently have a few places left in our International Baccalaureate MYP4 (Middle Years Programme) classes (equivalent of Swedish Year 9) that are open for students who are eligible to follow an international programme in Sweden.

To qualify students should have either started or undertaken part of their education in a non-Swedish educational system, be living in Sweden on a temporary basis, perhaps with parents that are on diplomatic or business placements, or have a parent who has English as a mother tongue language.

If you are interested in finding out more, please contact syv@sshl.se as soon as possible.

Skolavslutning 9 juni 2017

09.45     Samling för elever på Midgårdstrappan. Gemensam marsch till Aulan. Klädsel: Skoluniform.

10.00 Programmet i Aulan börjar

 1.  Gemensam sång: Den blomstertid nu kommer
 2.  Välkommen
 3.  Sång/musik: Elevensemble
 4.  Utdelning av speciella utmärkelser
 5.  Utdelning av MYP-pins
 6.  Sång/Musik: Elevensemble
 7.  Tal: Eddy Johansson, Rektor
 8.  Betygsutdelning åk 9 och uppläsning av mottagare av bokpremier
 9.  Sång/musik: Elevensemble
 10.  Gemensam sång: En vänlig grönskas rika dräkt
 • Uttåg i samma ordning som vid intåget. “Intåg i sommarhagen”.
 • Mentorer och elever samlas i sina mentorsrum.

11.30 Skoldagen slutar Obs: Ingen lunch serveras

GLAD SOMMAR!

NECIS friidrott resultat

Resultat från NECIS friidrott 18-20 maj 2017

Efter intensiva dagar i Köpenhamn så blev resultaten för våra tävlande elever följande.

Alice Axelsson NAE19
1500 m 5.38,69 1:a guldmedalj
3000 m 12.41,28 2:a silvermedalj

Isabella Nyberg NAE19
100 m 15.03
200 m 31.69
Höjdhopp 1.29 2:a silvermedalj

Emmy Hanstad NAE19
100 m 14.94
200 m 31.42
Längdhopp 3.61

Cecilia Walles 8E
100 m 14.42 2:a silvermedalj
Längdhopp 4.21 3:a bronsmedalj
200 m 30.41

Blenda Wisén 8E
100 m 15.02
Längdhopp 3.74
80 m häck 18.02

Elof Norlin 9E
Höjdhopp 1,58 1:a guldmedalj
Längdhopp 4.66 3:a bronsmedalj
400 m 1.05,76

Tobias Berggren 9E
Längdhopp 4.61
Höjdhopp 1.35
100 m 14.19

Stafetter Flickor över 16 år
4×100 m (Alice, Emmy, Isabella, Cecilia) 58.79 2:a Silvermedalj
4×400 m (Emmy, Cecilia, Isabella, Alice) 4.59,90 1:a Guldmedalj

Vi tackar alla tävlande elever för en jättebra insats.
Vi hann även med en kväll på Köpenhamns Tivoli i ett strålande sommarväder.

Mange tak fra trænere Åsa och Gert (danska!!!)

Grattis STUD17