Lediga tjänster / Positions Available

[Senast uppdaterad / updated: 2017-08-04]

Musiklärare sökes

Vi söker nu en musiklärare på heltid. Tjänsten är både på grundskolan och i gymnasiet.
Undervisningsspråket är på svenska men det är positivt om lektioner kan genomföras även
på engelska.

Kvalifikationer
Kvalificerad lärarexamen eller liknande, mycket god kommunikationsförmåga samt
förmåga att arbeta både på svenska och engelska; erfarenhet av att arbeta med ungdomar.
Läs mer här

Ekonomichef

SSHL söker en ekonomichef som ska ansvara för att organisera och planera samt vara med att utveckla ekonomifunktionen. Skolan befinner sig i en utvecklingsfas vilket ställer stora krav på ekonomifunktionens stöd till verksamheten, höga kvalitet, breda kompetens samt förmåga till nytänk och att se nya möjligheter inom gällande lagstiftning. I arbetet ingår bland annat ansvar för intern rapportering, finansiering, investeringsuppföljning, skatt och försäkringar samt säkerställande av god intern kontroll i alla ekonomiska och finansiella processer. Det ingår även ansvar för att säkerställa att redovisningsprinciper och skattelagstiftning efterlevs samt ansvar för rapportering till och kontakt med myndigheter, revisorer och övriga externa kontakter.
Läs mer här

Kommunikatör

Vi söker en kommunikatör som ska arbeta med skolans interna, externa och strategiska kommunikation och marknadsföring. I uppdraget ingår att vara ett stöd i att ta fram marknadsstrategier och att ansvara för att dessa genomförs och utvecklas i enlighet med satta mål. Arbetet innebär ett ansvar för att ta fram och lägga ut material på hemsidan och social media, hantera och implementera reklamkampanjer, ibland i samarbete med externa parter, ta fram reklammaterial och kampanjer, varumärkeshantering och uppbyggnad, hantering och analys av skolans säljstödsystem och övriga marknadsföringsinsatser samt ansvar för kommunikation med skolans alla externa kontakter och ”kunder”. Även fotografering och viss film- och videoproduktion ingår i arbetet. Arbetstiden följer skolans verksamhet och förläggs därför till både vardagar och till viss del helger. Arbetet sker i nära samarbete med SSHLs ledning och administration.Läs mer här

Akademisk Handledare på 85%

Som akademisk handledare kommer du att
arbeta i ett team med andra akademisk handledare och hemföräldrar
att vara den viktigaste akademiska kontakten på elevhemmet och ge eleverna ett tydligt och fokuserat akademiskt stöd
stödja eleverna med studier och läxläsning
ha tät kommunikation med föräldrar
stödja och upprätthålla bra gruppdynamik
ansvara för elevernas utveckling

Arbetstiden är fördelad på eftermiddagar och kvällar med längre ledigheter däremellan samt vid skollov.
Läs mer här