Lediga tjänster / Positions Available

[Senast uppdaterad / updated: 2017-06-22]

English Teacher

SSHL is now seeking applications for a part time 85 % English teacher to work with the Swedish curriculum. For a teacher with extensive experience of working in the Swedish system, there is a possibility to work 100 % including the role as Head of Department.
The position in question is from August 9, 2017 till June 12, 2017, with the possibility of an extension.
Read more here

Ekonomichef

SSHL söker en ekonomichef som ska ansvara för att organisera och planera samt vara med att utveckla ekonomifunktionen. Skolan befinner sig i en utvecklingsfas vilket ställer stora krav på ekonomifunktionens stöd till verksamheten, höga kvalitet, breda kompetens samt förmåga till nytänk och att se nya möjligheter inom gällande lagstiftning. I arbetet ingår bland annat ansvar för intern rapportering, finansiering, investeringsuppföljning, skatt och försäkringar samt säkerställande av god intern kontroll i alla ekonomiska och finansiella processer. Det ingår även ansvar för att säkerställa att redovisningsprinciper och skattelagstiftning efterlevs samt ansvar för rapportering till och kontakt med myndigheter, revisorer och övriga externa kontakter.
Läs mer här

Specialpedagog

Vi söker nu en specialpedagog på 100 %. Tjänsten är på gymnasiet och grundskolan.
Din profil:
Kvalificerad lärarexamen eller liknande, mycket god kommunikationsförmåga samt förmåga att arbeta både på svenska och engelska; erfarenhet av att arbeta med ungdomar. En merit är om du har erfarenhet av Schoolsoft.
Läs mer här

Lärare i engelska

Vi söker nu en lärare som kan undervisa engelska på svenska gymnasiet på
75-90 %.
Din profil:
Kvalificerad lärarexamen eller liknande, mycket god kommunikationsförmåga samt
förmåga att arbeta både på svenska och engelska; erfarenhet av att arbeta med ungdomar.
En merit är om du har erfarenhet av Schoolsoft. Läs mer här

Lärare i idrott

Vi söker nu en lärare på 80-100 %. Tjänsten är på gymnasiet och grundskolan.
Din profil:
Kvalificerad lärarexamen eller liknande, mycket god kommunikationsförmåga samt
förmåga att arbeta både på svenska och engelska; erfarenhet av att arbeta med ungdomar.
En merit är om du har erfarenhet av Schoolsoft. Läs mer här

Kommunikatör

Vi söker en kommunikatör som ska arbeta med skolans interna, externa och strategiska kommunikation och marknadsföring. I uppdraget ingår att vara ett stöd i att ta fram marknadsstrategier och att ansvara för att dessa genomförs och utvecklas i enlighet med satta mål. Arbetet innebär ett ansvar för att ta fram och lägga ut material på hemsidan och social media, hantera och implementera reklamkampanjer, ibland i samarbete med externa parter, ta fram reklammaterial och kampanjer, varumärkeshantering och uppbyggnad, hantering och analys av skolans säljstödsystem och övriga marknadsföringsinsatser samt ansvar för kommunikation med skolans alla externa kontakter och ”kunder”. Även fotografering och viss film- och videoproduktion ingår i arbetet. Arbetstiden följer skolans verksamhet och förläggs därför till både vardagar och till viss del helger. Arbetet sker i nära samarbete med SSHLs ledning och administration.Läs mer här

Hemförälder på 63 %

Som hemförälder kommer du att arbeta i ett team med andra hemföräldrar och hempedagoger.
Du kommer att ansvara för ca 25-30 elever på ett elevhem.
Arbetsrollen omfattar mycket socialt arbete med elever mellan 13 – 19 år.
I arbetet med att utveckla eleverna till ansvarfulla individer är hemförälderns roll betydelsefull.
Arbetstiden är fördelad på dag- och kvällstid, nätter och helger med längre ledigheter däremellan samt vid skollov.
Läs mer här

Akademisk Handledare på 85%

Som akademisk handledare kommer du att
arbeta i ett team med andra akademisk handledare och hemföräldrar
att vara den viktigaste akademiska kontakten på elevhemmet och ge eleverna ett tydligt och fokuserat akademiskt stöd
stödja eleverna med studier och läxläsning
ha tät kommunikation med föräldrar
stödja och upprätthålla bra gruppdynamik
ansvara för elevernas utveckling

Arbetstiden är fördelad på eftermiddagar och kvällar med längre ledigheter däremellan samt vid skollov.
Läs mer här