Områdesansvariga

Lärare

Jessica Duran Pihlgren

Lärare
Instutitionsansvarig Matematik / Lärare

Stefan Eriksson

Instutitionsansvarig Matematik / Lärare
Stefan.Eriksson@sshl.se

Stefan Eriksson har en ämneslärarexamen i matematik och fysik från Uppsala Universitet. Efter examen 1991 undervisade Stefan i matematik och fysik i Gävle innan han 1995 började på SSHL. Under de senaste åren har Stefan huvudsakligen undervisat i matematik och fysik på de olika gymnasieprogrammen som SSHL erbjuder. Stefan har också under perioder varit huvudlärare/ämnesansvarig i både fysik och matematik. För närvarande är Stefan ansvarig för matematikinstitutionen.

IT Pedagog

Alexander Kanaev

IT Pedagog
alexander.kanaev@sshl.se

Alexander has a PhD in international and comparative education from Stockholm University (IIE). Worked with IT development in schools for more than fifteen years, as well as IT projects for UNDP, UNESCO and SIDA. Author of several works about virtual reality.

Kökschef

Steven Rooker

Kökschef
steve.rooker@sshl.se
08-592 571 10
HR ansvarig

Pernilla Kleiner

HR ansvarig
pernilla.kleiner@sshl.se
Ekonomichef

Ann Lagerstrand

Ekonomichef
ann.lagerstrand@sshl.se
08-592 571 05

Ann jobbar sedan 2007 som ekonomichef på SSHL. Innan Ann kom till SSHL arbetade hon på KPMG som auktoriserad revisor. Ann har civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Institutionsansvarig Estetisk Verksamhet / Lärare

Ulrika Lindblom

Institutionsansvarig Estetisk Verksamhet / Lärare
ulrika.lindblom@sshl.se

Ulrika Lindblom har konstnärlig grundutbildning samt lärarexamen i bildpedagogik från Konstfackskolan I Stockholm . Har genomgått diverse kontsnärliga kurser i grafik,och måleri samt i foto ,digitalt skapande och visuell kommunikation på konstfackskolan i Stockholm och högskolan i Jönköping. Ulrika har arbetat som Bildlärare parallellt med sitt eget konstnärsskap sedan 1991 och började på SSHL 1996.

Lärare / IB MYP coordinator

Eva Fellin

Lärare / IB MYP coordinator
Eva.Fellin@sshl.se

Eva Fellin har ämneslärarexamen i tyska, svenska, historia och svenska som andraspråk från Linköpings universitet. År 1992 blev hon anställd vid SSHL och har arbetet såväl inom IB-programmen som på svenska gymnasiet och grundskolan. Sedan 2008 är Eva också koordinator för vårt IB Middle years programme.

Institutionsansvarig NO / Lärare

Björn Franzén

Institutionsansvarig NO / Lärare
bjorn.franzen@sshl.se

Björn Franzén har en ämneslärarexamen (Degree of Master of Education for Upper Secondary and Adult Education) från Uppsala Universitet i matematik och fysik. Björn är även behörig att undervisa på högstadiet. Björn har arbetat på SSHL sedan 1999 med ett års uppehåll 2001-2002 då han arbetade i Spanien.

Bibliotekarie

Charlotte Lundberg

Bibliotekarie
charlotte.lundberg@sshl.se
Fritidschef /  tf internatchef vt 2017

Thomas Persson

Fritidschef / tf internatchef vt 2017
thomas.persson@sshl.se
+46 - 73-038 00 41
Fastighetschef

Leo Ruokokoski

Fastighetschef
leo.ruokokoski@sshl.se
08-592 571 29
Lärare

Eva Sandström Hultman

Lärare
Eva.Sandstromhultman@sshl.se

Eva Sandström Hultman är civilekonom med en kandidatexamen från Ekonomlinjen i Linköping, samt en Master of Education i ekonomiska ämnen från Stockholms universitet. Eva är legitimerad gymnasielärare med behörighet i Företagsekonomi, Ledarskap och Organisation, Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering samt Humanistisk och samhällsvetenskaplig spets inom riksrekryterande gymnasial spetsutbildning. Tidigare yrkeserfarenhet inkluderar ett flertal stabs- och chefsroller, främst som controller och ekonomichef, inom större företag i svensk försvarsindustri, bank- och finans samt IT. Eva började på SSHL 2005 och har främst undervisat i ekonomiska ämnen på gymnasiet samt DP.