Archives for oktober 2012

Ace of Hearts dinner

Each year the school’s student support group, Ace of Hearts, arranges various dinners for students at SSHL. There is usually a theme and this time it was “the 70s”. Our first-year students wore some groovy outfits and enjoyed a delicious meal accompanied by the cool sounds of the 70s and a quiz.

See below for pictures of the evening; click on the image for a larger version.

Text: Bo Mattsson, house parent at Tallåsen and adult supervisor in Ace of Hearts.
Photo: Mats-Ola Mattsson, house parent at Björka


Varje år håller vår kamratstödjarförening Hjärter Ess olika middagar för sina skolkamrater här på SSHL, varje middag brukar ha ett eget tema och denna gång var det dags för tema ”70-tal”. Så till ljudet av skön 70-tals musik i kombination med klädsel från denna härliga tid avnjöt vi en fantastisk god middag kryddad med frågesport och en fin stämning för våra 1-ringare.

Här nedan kan ni se lite bilder från kvällen, klicka på bilderna för att få en större version.

Text: Bo Mattsson, husfar på Tallåsen och vuxenansvarig i Hjärter Ess
Foto: Mats-Ola Mattsson, husfar på Björka


Physics and Music

Last week, class 8 students built new Marimbas. This is a recurrent project at SSHL run by music teacher, Sten Forsman, and maths and science teacher, Pernilla Sjöberg. Building musical instruments from scratch allows students to learn about science and music at the same time; all the bars in a Marimba need to be tuned exactly right to make it playable.

Students also made the resonators underneath the bars. Pernilla helped out with the drilling and Sten made sure all the parts were in harmony.

The Marimbas will be put to good use in music classes; it’s not everyone who can say that they built the instruments they play on.

I förra veckan byggde eleverna i klass 8a nya Marimbor. Det är ett återkommande projekt som Sten Forsman, lärare i musik, samt Pernilla Sjöberg, lärare i matematik och NO, har startat här på SSHL. Genom att bygga musikinstrumenten från grunden får eleverna både lära sig teknik och musik, varje del av Marimbans klaviatur måste avpassas noga för att få exakt rätt tonhöjd då man spelar på den.

Eleverna fick snida ut de så kallade tonstavarna på undersidan samt slipa dem till rätt ton. Pernilla hjälpte bland annat till då de skulle borra och Sten såg till att alla delarna får rätt tonhöjder.

Marimborna kommer sedan att användas i musikundervisningen, det är inte alla som kan säga att de hjälpt till att bygga instrumenten de spelar på.

Monsters in the art class

Monday was “students’ choice” and there was growling and other weird noises coming from the art class… because students had chosen their own theme: Monster.

“Monster” theme – Students’ choice

“Monster” theme – Students’ choice

 

“Students’ choice” are classes in elementary school, still clearly relevant to the curriculum and run by a teacher, but where, as the name suggests, students choose the theme and content.

Years seven and eight chose Monster and made masks and fake monster hands in plaster, wire netting and other materials. They created, painted and put the finishing touches to their works until they were satisfied (or frightening enough).

“Monster” theme – Students’ choice

“Monster” theme – Students’ choice

 

The idea behind students’ choice is for pupils to learn in-depth about one or more of the topics in the timetable and follow studies they have chosen themselves for a period of school time.

“Monster” theme – Students’ choice

“Monster” theme – Students’ choice


I måndags på ”elevens val” kunde man nästan höra morranden och andra konstiga ljud från bildsalen… eleverna hade själva valt temat ”Monster” för elevens val i bild.

Tema ”Monster” - Elevens val, bild

Tema ”Monster” – Elevens val, bild

 

”Elevens val” är lektioner som hålls i grundskolan, och även om ämnet är tydligt knutet till läroplan och kursplan, och varje ämne har en ansvarig pedagog, så är det som namnet antyder elevernas egna val som i mångt och mycket styr innehållet.

På Elevens val i bild hade sjuorna och åttorna som sagt valt temat ”Monster” och gjort masker och konstgjorda monster-händer i gips, metallnät och andra material. De modellerar, målar och förfinar sina verk tills de är nöjda (eller kanske tills de är skrämmande nog).

Tema ”Monster” - Elevens val, bild

Tema ”Monster” – Elevens val, bild

 

Tanken med elevens val är att en elev skall kunna fördjupa och bredda sina kunskaper inom ett eller flera av timplanens ämnen och att under en del av skoltiden ägna sig åt studier som de själva har önskat och valt.

Tema ”Monster” - Elevens val, bild

Tema ”Monster” – Elevens val, bild


Italiensk Middag på Björka

Häromveckan hade Björka besök av Massimo Caiazza, pappa till Eleonora och Gabriella, som bor på Björka. Han tog över köket och härskade där oinskränkt under eftermiddagen. Handräckningen bestod av Björkas hemråd och många frivilliga som effektuerade Massimos direktiv. Elever och personal på elevhemmet fick en upplevelse av det italienska köket som var helt fantastisk, allt lagat på färska råvaror från Italien, nämnas bör att Massimo hade vissa besvär att flyga till Sverige med 40 kilos övervikt.

Kvällens meny:

Orecchiette al sugo di pomodoro con parmiggiano reggiano
Orechiette al ragú con parmiggiano reggiano
Risotto alla Milanese (allo zafferano)
Capponata (sedano, pomodori, melanzane, zucchini e capperi)
Mozzarella di Bufala Italiana
Antipasti di salumi e formaggi scelti
Bruschette al forno con pomodorini freschi aglio e basilico
Zucchine al forno
Varietá di pane e grissini
Amaretti
Torrone
Dolci ferrero rocher e altri tipi di cioccolato
Espresso

Visst låter det härligt? Vi tackar Massimo för hans fantastiska engagemang och vänlighet, samt för en strålande middag.

Här nedan finns några bilder från kvällen.
Text och foto: Mats-Ola Mattson, husfar på Björka.