Archives for december 2012

Interview with the president of the Student Council

Mauritz Douglas is the president of the Student Council at SSHL, an important and prestigious role. He graduates this spring after four years as a boarding student. Here he’ll give his view of SSHL and everyday life as a boarding student at the dormitory “Herrgården”.

What role does the student council have at SSHL?

We have an important task. Everyone has the right to make their voice heard and it is our task to discuss and raise any questions. We also arrange some events. Last year we organized a theme week with speakers for the Wednesday assemblies. We also organized a popular “egg hunt” at Easter, and we decided the menu for a whole week.

Do you have some examples of questions you discuss in the student council?

It can be everything from school lunches and uniforms to individual activities and how we follow up on various issues.

How have you experienced your time at SSHL?

Mauritz Douglas, elevrådets ordförande 2012-2013I have only good memories and experiences from my school days. I started at SSHL in ninth grade, a year earlier than most, and it proved to be a great advantage for me. I got to know many students and made new friends. Additionally, I came into the community. After that, the whole of my high school time was very rewarding. I got to go to the same school as many wonderful people, both among those who have already left school and those who are here now. I’ve taken part in many activities that SSHL arranges, such as ski trips, guest lecturers and speakers, “myskvällar” (cosy evenings) and sporting events! And of course I also get the best education that Sweden has to offer!

What is best SSHL? What is the worst?

The best SSHL is absolutely the team spirit among the pupils. In school we are really on a tight bunch. If you meet someone from SSHL outside school, you always say “Hi”. If you are sitting next to a former student on a dinner, you always have something to talk about. It really is something that is evident in this school every day. The worst of SSHL is perhaps that it is very intense to be here. A lot is happening all the time and you have schoolwork to take care of. Sometimes it’s difficult to take time off and just be able to relax completely.

What would you like to give advice to the students who are considering applying to SSHL in the autumn?

Definitely the try life as a boarding pupil by the trial visit (”Provbo”)! At the trial visit you go to school for three days, including dormitory activities and you’ll attend lessons. I did it myself and it really is a comprehensive way to see if life as a student dormitory suits you. It is a life that fits most, but not all, and it’s good to find out right away. Otherwise I would recommend anyone who does not have the time / inclination / energy to “provbo” to just come out here to the school and talk to teachers and students. It really gives a good and fair picture of the school.

How do you see the most recent writings about the school?

It is always sad when you see your school’s name in a negative context in headlines. Obviously it is very sad for the victims and it’s very important that the events be properly investigated. But I also think that it has been given a little too much space in the news. It is a serious event, but not unique to our school. It bothers me that the media don’t want to write about everything positive with SSHL; a school that does amazing things for all of us that are here. But it does not sell newspapers, and instead SSHL is described as a school where everything goes wrong.

What should you do to ensure that everyone’s safe and feeling secure in their school?

I think it is important to include this in all the activities you do. Everyone doesn’t have it easy when it comes to making new friends, and it is all too easy to leave them outside. It’s so easy to just ask someone: ”We thought about going to the cafe, you want to come with us?” It can really make someone’s day, and then you get to know each other. So you have to take a collective responsibility to not leave anyone outside. Something I also think that the school can do is to organize activities for the whole school, such as school trips and parties where everyone is included, gets into the community, and form friendships.

What are you plans after graduation?

After graduation I will probably take a year off, a sabbatical after eighteen years of school. I will then either do national service, or travel in Southeast Asia and work. After that I want to continue studying, hopefully at Georgetown University in the U.S. with focus International Politics.

Good luck with your plans!

Thank you!
Mauritz Douglas är elevrådets ordförande på SSHL, en viktig och prestigefull uppgift. Till våren tar han studenten efter fyra år som internatelev. Här ger han sin syn på SSHL och vardagen som internatelev på elevhemmet Herrgården.

Vilken uppgift har elevrådet på SSHL?
Vi har en viktig uppgift. Alla har rätt att göra sin röst hörd och då är det vår uppgift att diskutera samt lyfta alla frågor. Vi arrangerar också en del evenemang. Förra året arrangerade vi en temavecka med olika talare till onsdagssamlingen. Vi organiserade också en populär ”äggjakt” i påskas och vi bestämde menyn i matsalen för en hel vecka.

Vad kan det vara för frågor ni diskuterar i elevrådet?

Det kan vara allt möjligt från skolmaten och uniformen till enskilda aktiviteter och hur vi driver olika frågor.
Hur har du själv upplevt till skoltid på SSHL?

Mauritz Douglas, elevrådets ordförande 2012-2013Jag har bara goda minnen och erfarenheter från min skoltid. Jag började på SSHL i nian, ett år tidigare än de flesta, och det visade sig vara en stor fördel för mig. Jag lärde känna många elever och fick nya vänner. Dessutom kom jag in i gemenskapen. Efter det, har hela min gymnasietid varit väldigt givande. Jag får gå i samma skola som väldigt många fantastiska personer, både bland dem som redan har lämnat skolan och de som går här nu. Jag får delta i många aktiviteter som SSHL ordnar, såsom skidresor, Inbjudna talare, myskvällar och sportevent! Och självklart får jag också den bästa utbildningen som Sverige har att erbjuda!

Vad är bäst med SSHL? Vad är sämst?

Det bästa med SSHL är absolut sammanhållningen. Inom skolan är vi verkligen ett tight gäng. Om man träffar någon som går på SSHL utanför skolan, morsar man alltid. Om man sitter bredvid en föredetting på en middag, har man alltid något att prata om. Det är verkligen något som är påtagligt på den här skolan varje dag. Det sämsta med SSHL är kanske att det är väldigt intensivt att vara här. Det händer mycket hela tiden och dessutom har du allt skolarbete. Ibland är det svårt att komma bort lite och att bara kunna slappna av helt.

Vad skulle du vilja ge för råd till de elever som funderar på att söka till SSHL till hösten?

Definitivt att provbo! När man provbor, så går man på skolan i tre dagar, följer med på elevhemsaktiviteter och går på lektioner. Jag gjorde det själv och det är verkligen ett heltäckande sätt att se om livet som internatelev passar. Det är ett liv som passar de flesta, men inte alla, och då är det lika bra att märka det med en gång. Sedan skulle jag rekommendera alla som inte har tid/lust/ork att provbo, att bara komma ut hit till skolan och prata med lärare och elever. Det ger verkligen en bra och rättvis bild av skolan.

Hur ser du på de senaste skriverierna kring skolan?

Det är alltid tråkigt när man ser sin skolas namn i ett negativt sammanhang på löpsedlar. Självklart så är det väldigt synd om de utsatta personerna och det är viktigt att händelserna utreds. Sedan tycker jag också att det som har hänt på SSHL har fått lite för mycket plats i nyheterna. Det som har hänt är en seriös händelse, men inte en unik sådan. Det stör mig också att media inte vill skriva om allt positivt med SSHL, en skola som gör fantastiska saker för oss som går här. Men det säljer inga lösnummer och istället blir SSHL framställt som en skola där allt går fel.

Vad ska man göra för att säkerställa att alla mår bra på sin skola?

Jag tycker att det är viktigt att inkludera alla i aktiviteter man gör. Alla har inte lika lätt för att få nya vänner, och då är det lätt hänt att man lämnar dem utanför. Det är så lätt att bara fråga någon:” vi tänkte gå till caféet, vill du komma med”? Det kan verkligen göra någons dag, och då lär man känna varandra. Så det gäller att ta ett kollektivt ansvar, att inte lämna någon utanför. Något jag också tycker att skolan kan göra, är att organisera aktiviteter för hela skolan, exempelvis skolresor och fester, där alla är inkluderade, kommer in i gemenskapen, och bildar vänskapsband.

Vad har du själv för planer efter studenten?

Efter studenten ska jag förmodligen ta ett sabbatsår, då jag hade tänkt pusta ut efter arton år av skola. Jag ska då antingen göra lumpen, eller resa i Sydostasien och arbeta. Efter det vill jag fortsätta att studera, förhoppningsvis på Georgetown University i USA, med inriktningen Internationell politik.

Lycka till med dina planer!

Tack!

Lucia in Mariakyrkan

Lucia in Mariakyrkan 2012

Lucia in Mariakyrkan 2012

Today we celebrated Lucia in Mariakyrkan (St Mary’s Church) here in Sigtuna. As usual it was a beautiful ceremony with candlelight, christmas spirit and amazing singing and music under the direction of Michael Nahnfeldt. The church was full of visitors, both students, staff from the school and people from Sigtuna, most of whom know this is a lovely tradition here at SSHL. Lucia this year was Alexandra Roos, N13.

Lucia 2012 - Alexandra Roos, N13

Lucia 2012 – Alexandra Roos, N13

Our new school chaplain, Ingrid Norén Nilsson, led the Lucia celebration and some of our students was reading texts in both Swedish and English. We thank the staff at Mariakyrkan for once again letting us celebrate this tradition in the beautiful medieval church.

Lucia in  Mariakyrkan 2012

Lucia in Mariakyrkan 2012

Luciafirande i Mariakyrkan 2012

Luciafirande i Mariakyrkan 2012

Idag firade vi Lucia i Mariakyrkan här i Sigtuna. Det var som vanligt en vacker högtid med tända ljus och fantastisk sång och musik under ledning av Mikael Nahnfeldt. Kyrkan var fullsatt med besökare, såväl elever och personal som församlingsbor. Lucia i år var Alexandra Roos, N13.

Lucia 2012 - Alexandra Roos, N13

Lucia 2012 – Alexandra Roos, N13

Vår nya skolkaplan, Ingrid Norén Nilsson, ledde Luciafirandet och elever medverkade med textläsning på både svenska och engelska. Vi tackar Mariakyrkan för att vi än en gång fick fira ljusets drottning i det vackra medeltida kyrkorummet.

Luciafirande i Mariakyrkan 2012

Luciafirande i Mariakyrkan 2012


Christmas Fun

En tradition som eleverna ser fram emot och laddar för i veckor är vår julpysselhelg som gick av stapeln nu under helgen som gick. Detta är ett årligt evenemang där varje elevhem och våra dagelever visar upp varsitt spex. Även hemföräldrarna bjöd på ett bejublat nummer.

Bilder från Julspexet, foton Mats-Ola Mattsson, husfar på Björka.

 

Helgen ägnades åt julpyntande samt åt det prestigefyllda pepparkaksbygge där varje elevhem hade sitt eget tema – pepparkaksbyggena presenterades sedan för den stränga juryn på söndagskvällen. Tävlingen skedde enligt strikta regler, högst fem kilo pepparkaksdeg och alla dekorationer måste vara ätbara.

Förberedelser för tävlingen om bästa Pepparkaksbygge, foton Mats-Ola Mattsson, husfar på Björka.

 

Mer förberedelser för tävlingen om bästa Pepparkaksbygge, foton Ola Olsson, husfar på Midgården.

 

I år vann Björka med sin med sin vintriga stad och järnvägsstation. På andraplats kom Haga med, som sig bör, Haga slott och Midgården knep tredjeplatsen med ”The White House”.

Bilder av alla Pepparkaksbyggen, foton Mats-Ola Mattsson, husfar på Björka.

 

Kreativiteten var imponerande och den sattes på prov även i julrimstävlingen där alla elevhem fick i uppdrag att skapa ett rim till årets julklapp – ”hörlurar”. I år gick priset för bästa julrim till Haga med följande alster:

”Like earmuffs they cover my ears when it’s cold
With music richer than gold
Through every step, music follows my every move
Making me dance and making me groove
It keeps me company when I’m on the train
Or when I’m walking home in the rain
Pulse beating in my ears
The world transforms, and the sky clears
The sun shines bright
Music brings a new world to light”

Text: Eva Nilsson Lindin

Tom Kosnik from Stanford visits SSHL

Professor Tom Kosnik has a PhD from Stanford Graduate School of Business. Tom Kosnik teaches at Stanford in global entrepreneurship and technology entrepreneurship. Tom Kosnik has also taught marketing at Harvard Business School.

Lena Ramfelt, one of SSHL’s amazing parents, is a colleague of Tom Kosnik at Stanford and had arranged for our pupils at SSHL to get a chance to meet Tom Kosnik when he was in Sweden.

At 19:00 Wednesday evening, about 25 excited pupils of different ages listened to an inspiring presentation about the choices a person makes in life and that everyone should be aware that it may affect his/hers and others’ lives.

After a strong start with music and time to reflect on the message of the music Tom Kosnik underscored that all people have a spark, a special talent, and that it is everyone’s job to find this talent. There were a lot smiles and giggles when Tom, in a light hearted way, told us about his own life and the choices he has made.

Via the silver screen our pupils got to meet a few of the fantastic students that Tom teaches at Stanford, they got to know these students’ background, where they came from and what they were engaged in. There were many exciting entrepreneurs among these young Stanford students that our pupils were inspired by.

Our pupils had many good questions about the range of courses that Stanford University can offer, admission to Stanford and life as a student at the school. Many pupils stayed long after the presentation was over to continue the conversation with Tom Kosnik.

Text: Ingrid Annet Nordstrom, advisors at SSHL Professor Tom Kosnik från Stanford University USA gjorde för tredje året i rad ett uppskattat besök på SSHL.

Professor Tom Kosnik har en PhD från Stanford Graduate School of Business. Tom Kosnik undervisar på Stanford inom globalt entreprenörskap och tekniskt entreprenörskap. Tom Kosnik har också undervisat i marknadsföring på Harvard Business School.

Lena Ramfelt, en av SSHL’s fantastiska föräldrar, är kollega med Tom Kosnik på Stanford och hade sett till att eleverna på SSHL fick ett tillfälle att träffa Tom Kosnik när han var i Sverige.

19:00 onsdag kväll var det ca 25 förväntansfulla elever i olika åldrar som lyssnade till en inspirerande presentation om de val en människa gör i livet och att alla skall vara medveten om att man kan påverka sitt och andras liv.

Efter en stark inledning med musik och reflektion över budskapet i musiken underströk Tom Kosnik att alla människor har en gnista, speciell talang och att det är var och ens uppgift att hitta denna talang. Det var mycket leenden och fniss när Tom på ett lättsamt sätt berättade om sitt eget liv och de val han har gjort.

SSHL eleverna fick på vita duken möta ett antal fantastiska studenter som Tom undervisar på Stanford, för att lära känna dessa studenters bakgrund, var de kom ifrån och vad de nu var engagerad i. Det var många spännande entreprenörer bland dessa unga Stanford-studenter som våra elever fick inspireras av.

SSHL-eleverna hade många bra frågor kring det utbud av kurser som Stanford University kan erbjuda, antagning till Stanford och livet som student på Stanford. Många elever stannade kvar långt efter att tiden var slut för att fortsätta det givande samtalet med Tom Kosnik.

Text: Ingrid Annet Nordström, SYV på SSHL