Archives for januari 2013

Interview with Catharina Krönlein

Many of SSHLs students continue their studies a couple of years after graduation. Catharina Krönlein graduated last spring after two years as a boarding student at SSHL. She read the IB program and was president of the student association SRK. Now she lives in New York.

Catherina, what do you do now?

For the past six months I’ve lived in Manhattan, New York, and studied Business Administration and Management at the Leonard N. Stern School of Business at New York University. The school is located at Washington Square Park at the bottom of 5th Avenue, which is a wonderful area to live in.

How did you chose it?

I applied to NYU Stern during the fall semester of third grade, after I spent the summer in Boston at Harvard and MIT. I became aware of the school thanks to the students that I met in Boston. Many talked about NYU as their dream school. The thought of living in New York for four years and go to a top school was irresistible!

How was your time at SSHL?

Awesome! Although I started in second grade, I had a great time from day one at SSHL. I really liked my dormitory Berga and my class. The Presidency of SRK (Last Year Committee) was a great bonus. It was nice to have something beside studying at the IB-diploma, which took much of my time during the last year at SSHL.

Do you have some special memory you want to tell us about?

I will not forget when I was honored to be SSHL:s Lucia in the third grade. The beautiful Lucia performances in St. Mary’s Church was so full of atmosphere with candles along the aisle, in the procession and of course in the Lucia crown. It was a great feeling when the whole choir, both teachers and students began the appearance by singing acapella at the back of the church.

What do you think is the best with boarding school life?

The team spirit and unity within and between student homes will give you friends for life. But I also loved the work in student organizations and the multitude of recreational activities.

What do you think could be better at SSHL?

I think that students should be encouraged to take initiative to start more student organizations. The organisations could be anything from targeted to some special interest to a discussion forum. But whatever their objective is, they also function as a unifying platform, and they get more students to get to know each other. They also create an increased involvement for the students and it also looks great on a college application or resume. One requirement is of course that all organizations should be open to all students.

What are your plans for the future?

I want to work on a global Swedish company has several offices abroad. It needn’t be giants like H&M and SEB, but an international presence is important to me. I easily get restless if life gets too monotonous. A job with lots of travel and change of environment would suit me well.

What advice would you like to give to those who go to school now?

Seize the day and make the most of what SSHL has to offer. Try new sports, get involved in clubs, make the most of your studies and education, and get to know the other students. A lot happens in three years and someone you did not know in first grade could end up as your best friend in third grade and vice versa! Be open and positive and you’ll have an awesome time at SSHL.

Catharina, good luck with your studies!

Thanks so much!

 

Have you gone to SSHL and want to tell us about your time at school, or what you do now? Please contact: jonas.bredenfeldt@sshl.se
Många av SSHLs elever läser vidare inom ett par år efter studenten. Catharina Krönlein tog studenten i våras efter två år som internatelev på SSHL. Hon läste IB-programmet och var ordförande i elevföreningen SRK. Nu bor hon i New York.

Catharina, vad gör du nu?

Sedan ett halvår tillbaka bor jag på Manhattan i New York och pluggar Business Administration and Management på Leonard N. Stern School of Business vid New York University. Skolan ligger vid Washington Square Park längst ner på 5th Avenue, vilket är ett fantastiskt område att bo i.

Hur kom det sig att du valde just det?

Jag sökte till NYU Stern under höstterminen i trean, efter att jag spenderat sommaren i Boston på Harvard och MIT. Jag fick upp ögonen för skolan mycket tack vare de elever som jag träffade i Boston. Många pratade om NYU som sin drömskola. Tanken på att få bo i New York i minst fyra år och gå på en toppskola gick inte att motstå!

Hur var din tid på SSHL?

Grym! Trots att jag kom i tvåan har jag haft hur kul som helst från dag ett på SSHL. Jag trivdes jättebra på mitt elevhem Berga och med min avgångsklass. Ordförandeskapet i SRK (Sista Ring Kommittén) var en bra bonus. Det var skönt att ha något vid sidan av studierna på IB-linjen, som tog mycket av min tid under sista året på SSHL.

Något särskilt minne du vill berätta om?

Jag kommer inte glömma när jag fick äran att vara SSHLs lucia i trean. De vackra luciaframträdandena i Mariakyrkan var så stämningsfulla med levande ljus längs hela mittgången, hos varje tärna och såklart i luciakronan. Det var en häftig känsla när hela kören, både lärare och elever började framträdandet Acapella längst bak i kyrkan.

Vad tycker du är det bästa med internatlivet?

Sammanhållningen både inom och mellan elevhemmen ger vänner för livet. Sen tycker jag mycket om elevorganisationerna och alla fritidsaktiviteter.

Vad tycker du kunde bli bättre på SSHL?

Jag tycker att eleverna borde uppmuntras till att ta initiativet att starta fler elevorganisationer. Organisationerna kan vara allt ifrån riktade mot något intresse till ett diskussionsforum men oavsett deras funktion så stärker de sammanhållningen och får fler elever att lära känna varandra. De skapar också ett ökat engagemang hos eleverna och det ser dessutom jättebra ut på en universitetsansökan eller ett CV. Ett krav är givetvis att organisationerna ska vara öppna för samtliga elever.

Vad har du för planer i framtiden?

Jag vill jobba på ett globalt svenskt företag som har flera kontor utomlands. Det behöver inte vara jättar som H&M och SEB, men en internationell företagsbas är viktig för mig. Jag blir lätt rastlös om tillvaron blir för monoton och enstämmig. Ett jobb med mycket resande och miljöombyten passar mig bra.

Vad skulle du vilja ge för råd till de som går på skolan nu?

Ta vara på tiden och gör det mesta av vad SSHL har att erbjuda. Prova nya sporter, engagera dig i föreningar, ge järnet i skolan och lär känna de andra eleverna. Mycket händer under tre år och någon som du inte kände i ettan kan vara din bästa vän i trean och tvärt om! Var öppen och positiv så kommer du ha en grym tid på SSHL.

Catharina, lycka till med studierna!

Tack så mycket!

 

Har du gått på SSHL och vill berätta om din tid på skolan, eller vad du gör nu? kontakta: jonas.bredenfeldt@sshl.se

Pictures from our Open House

We’d like to give a warm ”Thank You” to all our students, our staff and especially all visitors at our Open House today.

It was a lovely day with lots of activities and many curious visitors. The school management had presentations and information in the ”Gradängsalen” (our Auditorium), but most of the activity seen on our large campus, the student homes and in the classrooms.

We received many interesting questions and everywhere you could see parents and young people visiting lessons, asking questions to our guides or our staff, taking the opportunity to visit the school store ”Utis” or just having a cup of coffee and striking up a conversation with one of our students.

Ett varmt Tack till alla elever, personal och framför allt besökare vid vårt Öppet Hus idag.

Det var en härlig dag med massor av aktiviteter och många nyfikna besökare. Skolledningen hade presentationer och information i Gradängsalen, men den mesta aktiviteten syntes på skolområdet, på elevhemmen och i klassrummen.

Vi fick många intressanta frågor och överallt såg man föräldrar och ungdomar som besökte lektioner, ställde frågor till elevguiderna eller personalen, passade på att besöka skolans butik eller bara tog en fika och ett samtal med någon elev.

(Svenska) Isvaksbad 2013

På söndagen hade vi vårt årliga Isvaksbad där ca. hundra deltagare från både personal och elever trotsade kylan och provade att bada i det nollgradiga vattnet i vaken vi huggit upp i Mälaren utanför skolan. Attunda brandkår ställde som vanligt upp och hjälpte till både med praktiska göromål och framför allt med säkerheten för alla deltagare. Efter doppet i vaken fick man värma upp sig igen i den vedeldade badtunna som vi hade uppställd vid Mälaren och kanske ta en kopp varm choklad som Kenyagruppen hade till försäljning.

Förutom att utmana sig själv och kylan så fick deltagarna också en värdefull lektion i hur man tar sig upp ur en vak, och hur man reagerar då man plötsligt hamnar i iskallt vatten.

Här nedan finns några foton från dagen. Bilderna är tagna av Lyke Plöen, 8A, samt Toni Graalheim, husfar på Skoga.

Interview with Erik Belfrage about SSHL:s new skolchef

SSHL:s new skolchef Dr Margret Benedikz and the chairman of the board, Erik Belfrage

SSHL:s new skolchef Dr Margret Benedikz and the chairman of the board, Erik Belfrage

On April 1, 2013 Dr. Margret Benedikz will take up the position as the new skolchef of SSHL. She comes from Internationella Engelska Gymnasiet, the English-speaking upper-secondary school at Södermalm, where she has been principal for the past eight years. Chairman Erik Belfrage comments on the news:

Dr. Margret Benedikz is appointed as new skolchef at SSHL. How does it feel?
The Board is delighted to announce Dr. Margret Benedikz as the new skolchef of SSHL. She is a driven and highly experienced person.

Can you tell us a bit more about who she is?
She has an extensive academic background and has a PhD in English Literature from the University of Stockholm. In addition, she has a warm personality and distinct leadership style that will be a great asset for all of us at SSHL. She has proven that she is good at developing organizations and make them grow.

Why did the recruitment process take so long?
Recruitment processes of this kind must be given time. It is extremely important to employ the right person with the right experience and it is my and the Board’s firm belief that we have recruited the right person who can take SSHL into the future.

How do you look upon the future?
We on the Board are very positive about the future and our aim is to strengthen both the academic level and quality of our operations. Now that we have recruited a new skolchef, it feels natural to start talking a little bit more about the future.

What are our main challenges ahead?
We are facing a declining amount of students, but my firm belief is that our school will continue to attract ambitious students who want an engaging, international and orderly school environment. At the same time, we must continue to evolve with society.

How do you see upon SSHL in 10 years?
It’s hard to say. But, our ambition is that SSHL will be the first choice for all students who want the best education they can get in Sweden with an international outlook. This includes of course the academic level, but also the purely human aspect of a safe and rewarding community that creates lifelong friendships.

About Dr. Margret Benedikz
Dr. Margret Benedikz has been the principal of the International English School in Stockholm during the last eight years. She has contributed to increase the number of students from 200 to 750 and the staff from 20 to 60 people. Dr. Benedikz has a PhD in English literature from the University of Stockholm (2002). She is also a qualified teacher in English and is originally from the UK. She will assume the position formally on April 1, 2013.

SSHL:s nya skolchef Dr Margret Benedikz och skolstyrelsens ordförande Erik Belfrage

SSHL:s nya skolchef Dr Margret Benedikz och skolstyrelsens ordförande Erik Belfrage

Den första april tillträder Dr Margret Benedikz som ny skolchef på SSHL. Hon kommer närmast från Internationella Engelska Gymnasiet i Stockholm där hon varit rektor under de senaste åtta åren. Styrelsens ordförande Erik Belfrage kommenterar utnämningen.

Dr Margret Benedikz är utsedd till ny skolchef på SSHL. Hur känns det?
Vi i styrelsen är jätteglada över att kunna presentera Dr Margret Benedikz som ny skolchef för SSHL. Hon är en driven och mycket erfaren person.

Kan du berätta lite mer om vem hon är?
Hon har en mycket gedigen bakgrund inom den akademiska världen och har en PhD i engelsk litteratur från Stockholms Universitet. Dessutom har hon en varm personlighet och tydlig ledarstil som kommer bli en stor tillgång för oss alla på SSHL. Hon har dessutom bevisat att hon är duktig på att utveckla verksamheter och få dem att växa.

Varför tog det så lång tid att rekrytera en ny skolchef?
Rekryteringsprocesser av det här slaget måste få ta tid. Det är oerhört viktigt att det blir rätt person med rätt erfarenhet och det är min och styrelsens bestämda uppfattning att vi nu har rekryterat rätt person som kan ta SSHL in i framtiden.

Hur ser framtiden ut?
Vi i styrelsen ser väldigt positivt på framtiden och vår ambition är att stärka både den akademiska nivån och kvaliteten på vår verksamhet. Nu när vi har rekryterat en ny skolchef så känns det också naturligt att börja prata mer om framtiden.

Vad är våra främsta utmaningar framöver?
Vi står inför minskande elevkullar, men min uppfattning är att vår skola kommer fortsätta att locka ambitiösa elever som vill ha en engagerande, internationell och lugn skolmiljö. Samtidigt måste vi fortsätta utvecklas i takt med samhället.

Hur ser du på SSHL om 10 år?
Det är svårt att säga. Men, min och styrelsens absoluta ambition är att SSHL ska bli det självklara valet för alla elever som vill ha den bästa utbildningen de kan få i Sverige med internationell utblick. Det gäller självklart den akademiska nivån, men också den rent mänskliga aspekten med en trygg och givande gemenskap som skapar vänner för livet.

Kort om Dr Margret Benedikz
Dr Margret Benedikz har varit rektor på Internationella Engelska Gymnasiet i Stockholm under de senaste åtta åren. Under tiden som rektor har antal elever ökat från 200 till 750 och personalen har ökat från 20 till 60 personer. Dr Benedikz har dessutom en PhD i engelsk litteratur från Stockholm Universitet (2002) och hon har gått den svenska rektorsutbildningen (2009). Hon är utbildad lärare i engelska och är ursprungligen från Storbritannien. Den nya skolchefen tillträder tjänsten formellt den 1 april 2013.

(Svenska) Bilder från SSHL:s Julbazar

Innan julen tog vid bjöd SSHL:s elever in till julbazar. Det var de elever som har ung företagsamhet på schemat samt skolans två föreningar som arbetar med välgörenhet, Kenyaprojektet och Life Link, som arrangerade bazaren.

Bland UF-företagen kunde man köpa ett flertal olika produkter. Allt från honung, kalendrar, sidenpyjamaser och iphonefodral till studentnålar, årsböcker doftolja och amerikanskt godis. Kenyaprojektet sålde glögg, kaffe, lussebullar och pepparkakor samt en mängd produkter från Kenya. Lifelink hade vackra smycken och sjalar från Katmandu.

Mängder av elever, personal och en del föräldrar fikade och handlade julklappar ackompanjerat av julmusiken i högtalarna. En mysig eftermiddag på SSHL.

Här nedan finns lite bilder från dagen: