För kännedom

Tips & case studies (2)

Kära föräldrar

Aftonbladet, Expressen och DN har idag publicerat artiklar i vilka det spekuleras kring de händelser som ledde till att en av våra pojkar fick föras till sjukhus i förra veckan.  Som vi tidigare har informerat er om hade några av de yngre pojkarna sysslat med en så kallad “lek” som går ut på att snärta varandra i skrevet, vilket slutade med att vi för säkerhets skull skickade en pojke till sjukhus för kontroll.  

Victor Stenquist, journalist på Aftonbladet, kontaktade skolan i fredags angående det som skett, och rektor Johan Norvell talade då med Stenquist ovetande om att samtalet spelades in i syfte att publicera inspelningen på Aftonbladet.

Givet vår historia vill kvällspressen gärna koppla ihop detta med kamratuppfostran. Låt mig försäkra er om att detta inte har något som helst samband med kamratuppfostran såsom pressen vill få det att verka.  Det här handlar helt enkelt om en dåligt genomtänkt så kallad lek som gått överstyr då ungdomarna olyckligt nog inte förstått hur farligt det här beteendet kan vara.

Skolan hanterade situationen omgående och bestämt.  Alla har informerats om farorna med denna så kallade lek och att den skall och måste upphöra genast.

Skolan har absolut nolltolerans mot all form av kamratuppfostran, mobbning, diskriminering eller annan kränkande behandling. Som ni redan är medvetna om så jobbar vi på skolan noggrant och i nära samarbete med er familjer på att motverka alla typer av sådana yttringar.

Sedan 2014 har vi infört betydande förändringar på skolan för att säkerställa att eleverna mår bra och att vi har en positiv och trygg skolmiljö. Som en del av detta har vi förstärkt vår elevhälsa och skapat ett nytt elevcenter i Kvarnbranten, blivit medlemmar i “The Boarding School Association” som ger kurser i tonåringars psykologiska utveckling, beteendemönster, och mot ungdomar riktade stödmetoder.  Vi har också skapat en förstärkt Likabehandlingsgrupp som handskas med alla former av ärenden inom likabehandling och kränkande behandling i både skol- och internatmiljön. Denna grupp har möte en till två gånger per vecka.  Vi har dessutom en tydlig policy med förebyggande insatser som hjälper oss att identifiera problem så snart som möjligt.  För två år sen började vi att samarbete med FRIENDS och har fortsatt att jobba intensivt tillsammans för att främja en stärkande och stödjande skolgemenskap.

SSHL är idag en modern, framåttänkande skola och en trygg plats att studera och bo på. Vi är 100% hängivna i vår strävan att skolan ska fortsätta att vara det, och vi är fast beslutna att arbeta för elevernas bästa i alla avseenden.

Margret Benedikz (skolchef) & Johan Norvell (rektor)