Att läsa naturvetenskapsprogrammet på engelska

Naturvetenskapsprogrammet (NA) på SSHL är ett spännande och utmanande akademiskt program som lockar till sig elever som ämnar gå vidare med naturvetenskapliga ämnen på universitetsnivå.

george there's a lot of maths

Med samma krav och läroplan som på det svenskspråkiga Naturvetenskapsprogrammet är NV ett attraktivt val för elever som har fallenhet för matematik, biologi, kemi och  fysik som dessutom vill läsa till ingenjör eller naturvetenskapliga ämnen på universitet utomlands efter sin examen på SSHL.

Träffa några elever

natural science in english

I detta engelskspråkiga avsnitt på skolans podcast träffar vi Maya, George, Marcus, Wilhelm och Loke, som ger oss en inblick i det engelskspråkiga natuvetenskapsprogrammet. De pratar om:

  • undervisningen,
  • de små grupperna,
  • resurserna
  • och den stora vikten som läggs på matematik.

the resources are excellent

Intervjun tydliggör att eleverna inte enbart är nöjda med att läsa ett program som ger dem många alternativ och möjligheter för framtida karriärval, utan de är också medvetna om behovet av välutbildade akademiker på arbetsmarknaden.  Samtliga anser att det är oerhört viktigt med starka engelskakunskaper i dagens globala ekonomi.

natural science in english

Förbered dig för universitet – i Sverige och utomlands

Obs: En del blivande elever hör av sig till oss på SSHL med tron om att IB Diplomaprogrammet är den enda vägen till universitetstudier i USA, Storbritannien och Australien; men det stämmer inte.

Det är viktigt att komma ihåg att Naturvetenskapsprogrammet –vare sig undervisningen sker på engelska eller svenska – erkänns av universitet i Sverige och utomlands, precis som alla nationellt godkända gymnasieprogram.