Ansökan Dagelever

Gymnasiet söker på samma sätt som till andra gymnasieskolor, via nätet [Länk till Gymnasieantagningen]. Antalet platser för dagelever och betyget från grundskolan är avgörande för antagningen. Elever som söker till engelskspråkigt program kallas till språktest.

Grundskolan söker direkt till SSHL. Vid antagningen av dagelever till årskurs 7 följer vi en kölista baserad på anmälningsdatum. Antagning beslutas av vår Intagningsnämnd.

Till de närmaste åren har vi lång kö till skolan. Exakt hur stora klasserna kommer att bli respektive läsår kan vi inte uttala oss om än.

Intagningen sker enligt ankomstdatum på ansökan. När det gäller ansökan till de engelska programmen IBMYP2, IBMYP3 och IBMYP4 är det inte kötid som gäller, utan kriterier enligt Sveriges Riksdags skollag som ska uppfyllas. För att ansöka till dessa program, kontakta info@sshl.se direkt.

I januari innan planerad skolstart börjar vi bearbeta kölistorna. Välkommen att höra av er om ni har frågor!

Ansökan som dagelev till åk 7 & 9

För ansökningar till åk1 i gymnasiet, se information ovan, för ansökningar till åk 2 och 3, maila förfrågan till info@sshl.se För ansökningar till internatet, klicka här.