Provboende

Vänligen fyll i formuläret för att ansöka till att testa livet som internatelev på SSHL.


Preliminärt program

Onsdag
16.00 – 17.00:

Ankomst till skolan och inflyttning på elevhemmen, rundvandring med prefekter

Middag på elevhemmet. Läxis – möjlighet för egna studier – tag med läxböcker

Torsdag

Frukost, lektioner, information om våra fritidsaktiviteter. Middag på elevhemmet,

Fredag

Frukost, lektioner, information om våra fritidsaktiviteter. Middag på elevhemmet, Elevhemskväll

Lördag

Brunch 10.00 -12.00 och informationsmöte för provboende-elever och föräldrar.

*När det gäller provboende Söndag-onsdag under terminen gäller det program och de aktiviteter som skolan har just då.

Välkommen!

Om du har ytterligare frågor kan du kontakta oss på info@sshl.se