Vi söker följande lärare inför läsåret 2013-14

Vill du arbeta som lärare på en skola som…

  • befinner sig en spännande utvecklingsprocess
  • har ett internationellt fokus
  • har ambitiösa och engagerade elever
  • har en helhetssyn i lärandet som grund för den pedagogiska utvecklingen
  • ägs av en stiftelse utan vinstintresse

[Read more…]