Elevföreningar på SSHL

20150321-307A3394

På SSHL har eleverna ett stort engagemang i föreningsverksamhet vilket ger eleverna möjlighet att skapa aktiviteter utöver det vanlig.

Elevrådet är det demokratiska forumet där alla klasser representeras och ger alla en chans att påverka skolans innehåll. Elevrådet har kontinuerliga möten med skolledningen för att samarbeta kring viktiga frågor.

Övriga föreningar på skolan är:

Idrottsföreningen, IF,  jobbar aktivt med skolans idrottsutbud och samarbetar även med andra skolor för att utveckla bra idrottstävlingar.

Arcu är en förening som anordnar olika festligheter som disco och galor.

Estetföreningen står för det estetiska drivet på skolan med höjdpunkter som Talangjakt och musikal.

Miljöföreningen arbeta med vår miljö på skolan och tar ett stort ansvar för att vi som skola ska ligga i framkant med vårt miljötänk.

SRK– sista ring kommittén, är en förening som drivs av elever i åk 3 med uppbackning av föräldraföreningen. SRK anordnar middagar och fester för åk 2 och 3 elever.

Våra internationella projekt på skolan drivs av Life-Link och Kenyaprojektet. Dessa två föreningar jobbar aktivt med insamlingar för olika ändamål.

Prefektkollegiet är en föreningen som består av representanter från respektive elevhem som jobbar med ledarskapsfrågor och demokrati på elevhemmen.

I PR- föreningen jobbar elever med skolans PR genom sociala medier. Denna student föreningen är öppen för all elever som har genuint intresse för vår skola och vill lär sig mer om marknadsföring.

Teach Me är en ganska ny föreningen som jobbar med att stötta elever med studiestöd, ett tutorsystem, där elever hjälper elever med studier.