Folke Åkerblom 1930-2016

Folke Åkerblom - 1930-2016

Folke Åkerblom – 1930-2016

En av de verkligt stora profilerna på SSHL och SHL har gått ur tiden.

Under sina många år på skolan arbetade Folke som husfar på Midgården, Lärare i Svenska och Historia och Studierektor.

För många elever och anställda var Folke den främste representanten för skolans värdegrund med dess förankring i kristen humanism. Han var älskad och respekterad i samtliga sina roller och följde även efter sin pensionering med stort intresse vad som hände på skolan.

Under sitt senaste besök uttryckte Folke sin stora glädje över att skolan var på rätt väg med ökat antal elever som effekt.

Vi är många som känner djup saknad men också tacksamhet över vad vi fått uppleva tillsammans med Folke.

/ Skolledningen på SSHL