Om Internatet

SSHL är en riksinternatskola vilket innebär att verksamheten i första hand vänder sig till de familjer som bor utomlands. Men, många internatelever kommer även från andra delar av Sverige. Anledningarna till att ungdomar söker sig till SSHL är många. En av de främsta är att de är studiemotiverade och söker en skolmiljö där de kan få en högkvalitativ utbildning i kombination med studiero. Andra anledningar är att det finns närstående med goda erfarenheter från internatlivet, eller att man helt enkelt inte trivts på sin tidigare skola.

Livet som internatelev är fyllt av gemenskap och glädje. Men, man lär sig också ta eget ansvar och respektera varandras olikheter. På varje elevhem bor cirka 25 elever i åldern 14 till 20 år. Förutom egna aktiviteter på varje elevhem, umgås internateleverna ofta i samband med olika gemensamma aktiviteter. Allt från middagar under veckorna, till idrottstävlingar eller spontana filmkvällar under helgerna. Vissa helger är det obligatoriskt att vara på skolan (sk stannhelger) och då är det inte ovanligt att hela elevhemmet umgås och gör saker tillsammans. Under hela läsåret pågår den sk ”hemserien” där de olika elevhemmen tävlar mot varandra i olika idrotter eller andra aktiviteter.

Skoldagarna börjar med gemensam frukost på elevhemmet. Sen följer alla sina egna skoldagar och äter sedan skollunch i matsalen. På kvällen samlas hela elevhemmet och äter gemensam middag. Maten som serveras är vällagad och näringsriktig. På lunchen finns det ofta flera rätter att välja på. Första åren som internatelev delar man oftast rum med en annan elev i samma ålder. Under de sista åren på gymnasiet erbjuds eget rum i mån av plats.

På varje elevhem finns tre hemföräldrar och ett ekonomibiträde. Många av hemföräldrarna har varit på SSHL under många år och har lång erfarenhet av att jobba med ungdomar. Deras roll är att vara en närvarande, aktiv och omtänksam vuxen i ungdomarnas liv. Majoriteten av eleverna bor tre år på internatet, men vissa elever studerar upp till sex år på SSHL innan de tar studenten.

Under året anordnas även en del aktiviteter och middagar där även föräldrar och närstående är välkomna. Det är också alltid väldigt uppskattat av elever och hemföräldrar att få spontana besök av föräldrar och släktingar som har vägarna förbi.

Internatet har 8 elevhem, varav fem är flickhem och fem är pojkhem

Flickhem: Backa, Berga, Björka, Haga.
Pojkhem: Herrgården, Midgården, Tallåsen, Sandvreten.