Monsters in the art class

Monday was “students’ choice” and there was growling and other weird noises coming from the art class… because students had chosen their own theme: Monster.

“Monster” theme – Students’ choice

“Monster” theme – Students’ choice

 

“Students’ choice” are classes in elementary school, still clearly relevant to the curriculum and run by a teacher, but where, as the name suggests, students choose the theme and content.

Years seven and eight chose Monster and made masks and fake monster hands in plaster, wire netting and other materials. They created, painted and put the finishing touches to their works until they were satisfied (or frightening enough).

“Monster” theme – Students’ choice

“Monster” theme – Students’ choice

 

The idea behind students’ choice is for pupils to learn in-depth about one or more of the topics in the timetable and follow studies they have chosen themselves for a period of school time.

“Monster” theme – Students’ choice

“Monster” theme – Students’ choice


I måndags på ”elevens val” kunde man nästan höra morranden och andra konstiga ljud från bildsalen… eleverna hade själva valt temat ”Monster” för elevens val i bild.

Tema ”Monster” - Elevens val, bild

Tema ”Monster” – Elevens val, bild

 

”Elevens val” är lektioner som hålls i grundskolan, och även om ämnet är tydligt knutet till läroplan och kursplan, och varje ämne har en ansvarig pedagog, så är det som namnet antyder elevernas egna val som i mångt och mycket styr innehållet.

På Elevens val i bild hade sjuorna och åttorna som sagt valt temat ”Monster” och gjort masker och konstgjorda monster-händer i gips, metallnät och andra material. De modellerar, målar och förfinar sina verk tills de är nöjda (eller kanske tills de är skrämmande nog).

Tema ”Monster” - Elevens val, bild

Tema ”Monster” – Elevens val, bild

 

Tanken med elevens val är att en elev skall kunna fördjupa och bredda sina kunskaper inom ett eller flera av timplanens ämnen och att under en del av skoltiden ägna sig åt studier som de själva har önskat och valt.

Tema ”Monster” - Elevens val, bild

Tema ”Monster” – Elevens val, bild