Prefektkollegiet

Målsättningar för prefektkollegiet 2016/17

 • Att befrämja SSHL:s värderingar och regler på alla elevhem.  Särskilt fokus skall ligga på humanistiska värden som jämställdhet.
 • I elevhemmen skall fokus ligga på morgon-, middags-, och läxisrutiner.  Strukturen skall upprätthållas.
 • Att jobba med etikett.
 • Att arbeta med SSHL:s Värdegrund och Trivselregel
 • Ledarskapshandledning för hela prefektkollegiet.  Särskilt fokus på ledarskap och humanistiska värden.
 • Att förbättra kommunikationen mellan skolstyrelsen och prefektkollegiet. Det skall finnas insyn och transparans.
 • Att kommunicera inehållet av kollegiets möten till hemföräldrarna.  Kommunikationen skall vara effektiv och transparent.
 • Att involvera hemföräldrar och hempedagoger i varje prefekts individualla arbete och/eller i hela kollegiets arbete.
 • Att upprätthålla vikten av korrekt skoluniform genom att föregå med gott exempel och att jobba tillsammans med hemföräldrarna.
 • Att återinföra prefektslipsen och att skapa ett arbetsrum eller kontor för Prefektkollegiets enskilda bruk.
 • Att göra värderingar och uppförandereglerna så klara och tydliga som möjligt för alla internatelever.  Dessutom skall vi säkerställa att internateleverna känner till konsekvenserna av att bryta mot värderingar och regler på SSHL.