Program – studenten 2017

Tisdagen den 23 maj – Stipendiedag

 • 13.45 Studenterna samlas vid Aulan/bildsalen
 • 14.00 Studenterna tågar högtidligt in i Aulan där föräldrar, släktingar och åk2-elever väntar. Programmet börjar och består av tal, musikinslag och stipendieutdelning. Efter det är det inga planerade aktiviteter på skolan.

Onsdagen den 24 maj – Studentdagen

 • 08.30 – 09.15 Studentfrukost för internatstudenter på elevhemmen.
  Examensvittnen och lärare, som har studentlektion, äter frukost i matsalen.
 • 09.20 Abiturienterna samlas för att möta upp examensvittnen och lärare i Instan/Gradängsalen.
 • 09.30 Examensvittnen anländer till Gradängsalen.
 • 09.45 – 11.10 Lektioner enligt särskilt schema i närvaro av examensvittnen och skolledare.
 • 11.15 Scrutinium i aulan för abiturienter, examensvittnen och lärare. Examensvittnena avger sin bedömning och abiturienterna tar avsked av sina lärare.
 • 11.30 – 12.00 Samling på Midgårdsplanen för studenternas familjer, släkt och vänner. Sigtuna Mässingssextett spelar och konferenciern informerar. Abiturientmössor byts ut mot studentmössor inne i Midgården.
 • 12.00 Studentutsläpp – Midgårdstrappan med studentsång, hurrarop och fotografering. Därefter firas resp. student av sina anhöriga.
 • 12.20 Studenterna samlas ovanpå muren mittemot Midgårdstrappan för att sjunga.
 • 12.45 Mässingssextetten leder studenternas marsch genom Sigtuna.
 • 13.00 – 14.00 Lunch för examensvittnen och lärare i matsalen.
 • 13.30 Studenterna återkommer från marschen genom Sigtuna.
 • 13.30 Mottagning för anhöriga och vänner på internatstudenternas respektive elevhem. Studenter, som är dagelever, har egna mottagningar.
 • 18.30 Avfärd från Aulan till studentbalen för studenterna och inbjudna gäster (hemföräldrar, skolledning och mentorer). Var på plats kl 18.15.
 • ca 02.00 Återfärd från studentbalen med buss till Sigtuna och Stockholm.

Elevhemmen/skolan har stängt 25 – 28 maj