SA18 på studieresa till Åbo

IMG_0153

Under vecka 19 var SA18 på en studieresa till Åbo. Syftet med resan var att tydliggöra de historiska band som finns mellan Sverige och Finland. Resan ryms också inom vår internationella specialisering!
Åbo lämpar sig väl för att illustrera detta. Under flera hundra år var staden central i Sverige under den tid Sverige och Finland var samma land. Denna gemenskap märks fortfarande tydligt exempelvis genom att alla officiella skyltar är textad både på finska och svenska. Emellanåt hör man också svenska talas på stadens gator.

IMG_0146

IMG_0148

IMG_0155

IMG_0150
Besöket varade i tre intensiva dagar där en elev(Silja) från det svenskspråkiga gymnasiet Katedralskolan guidade oss runt i staden. Bland många intressanta saker märktes exempelvis Åbo domkyrka (där Karin Månsdotter ligger begravd), Akademiområdet, Medeltidsmuséet, Klosterparken och Åbo slott.

Ett uppskattat inslag var besöket på stadens svenskspråkiga gymnasium. Eleverna från SSHL fick tillfälle att utbyta skolerfarenheter med eleverna från Katedralskolan i Åbo.

En kväll gick vi på bio och tittade på ”Captain America-Civil war”. Huruvida filmen var bra eller inte gick det skilda åsikter om, alla var dock överens om att det var en speciell upplevelse med dubbeltextad film!

Ett stort tack till Gunnar Henrikssons Minnesfond för att de gav oss de ekonomiska möjligheterna att åka.

– Patrik Nehler