Skolavslutning fredagen den 10 juni

Eleverna samlas kl 9.45 vid Midgårdstrappan i mentorsgrupper, och går gemensamt till Aulan där programmet börjar kl 10.00.

Föräldrar välkomna, men det kan bli lite trångt, men det brukar ordna sig.

Programmet i Aulan tar ungefär 1 timme, och avslutas med att eleverna går och träffar sina mentorer.

Cirka kl 12.00 beräknas dagens program vara avslutat.

Vänligen notera: alla elever skall bära uniform. Lunch serveras ej.