Skolledning

Skolchef

Dr Margret Benedikz

Skolchef
margret.benedikz@sshl.se
08-592 571 21

Marget har en PhD från Stockholms Universitet, en MA från University of New South Wales och är en kvalificerad lärare. Hon är dessutom utbildad till rektor. Innan hon fick jobbet som rektor på SSHL, arbetade hon som rektor på Internationella Engelska Gymnasiet i åtta år.

Tf. rektor

Eddy Johansson

Tf. rektor
eddy.johansson@sshl.se
08-592 571 59

Eddy har en lärarutbildning från Uppsala universitet. Han började på SSHL 1994 som lärare. Han har under sin tid på SSHL varit Fritidschef och program ansvarig. Han har jobbat på internationell skola i Kina och varit aktiv med skolor i USA. Just nu arbetar Eddy som bitr. rektor på SSHL med ansvar för internat och elevhälsan. Eddy läser just nu även rektorsutbildningen på Uppsala Universitet.

Bit. rektor - IB MYP & Dip internationella skolan

Ian Gavin

Bit. rektor - IB MYP & Dip internationella skolan
Ian.Gavin@sshl.se
08-592 571 02

Efter att ha arbetat på olika skolor i Storbritannien och har arbetat inom många olika leadarskapsroller, så började Ian på den Internationella Engelska Gymnasiet. Han arbetade då som ‘Head of House’ och akademisk chef innan han började på SSHL i april 2013. Han har en BSc (hons) i geografi, idrott och sport kunskap från Loughborough University och en Masters i kulturell geografi från The University of Nottingham. Ian är utbildad lärare och har skolans MYP klasser i SO ämnen. Han är dessutom vice rektor IB MYP och IB Diploma Programme.

Bit.rektor / svenska skolan

Björn Swartling

Bit.rektor / svenska skolan
bjorn.swartling@sshl.se

Björn Swartling har en lärarexamen i matematik och kemi och har arbetat på SSHL sedan 1983 inom alla utbildningsprogram. Under perioden 2009-2015 var Björn koordinator för IB Diploma Programme och undervisade i matematik. Fr.o.m. augusti 2015 är Björn biträdande rektor med ansvar för de svenska gymnasieprogrammen och svenska grundskolan.