Språkresa 2016 för Åk 7 till sydvästra Kina

image6

För andra gången har en grupp från Grundskolan som läser kinesiska gjort en resa till Kina och besökt städerna Chendu och Chong Qing. 

En språkresa till Kina ger möjligheter att få använda egna språkkunskaper och uppleva den speciella atmosfär som finns i ett främmande land. 

Även om dialekterna var lokala varianter kunde både föräldrar och elever känna igen de skriftliga tecknen (kou)och   (an).Det första tecknet betyder ingång eller utgång och ses bl.a i tunnelbanan eller vid besök på toaletter. Ursprungligen betyder (kou) öppning eller mun. Det andra tecknet  安  (an) betyder trygghet och säkerhet och ses vid pågående byggprojekt eller på ställen där stora folksamlingar bildas.  

Förutom det rikliga utbudet av maträtter och Kinas långa kulturella historia gav besöket på SSHLs vänskola Nankai Middle School flera minnesvärda upplevelser. 

Vi fick ett varmt och gästvänligt bemötande från såväl skolledningen, personalen som eleverna. Förutom en välskött skolgård, lugn och disciplinerad studieatmosfär, var deras nyfikenhet imponerade. 

Vi fick presentera SSHL,berätta om det svenska språket och kulturen under en morgonsamling för flera tusen elever. Vi besökte en engelsklektion, deltog i undervisning av konst, Kung Fu och dans. 

Vi inbjöds också till elevernas fritidsaktiviteter och fick prova gamla kinesiska klädstilar ”Han Fu” (kläder från Han dynastin). På så sätt gav resan oss även möjlighet att studera olika tidsepoker både fysiskt och mentalt. 

Ett stort tack till alla som deltagit i denna resa. 

Vi riktar också ett tack till Nainkaiskolan för deras stora engagemang och gästfrihet. 

De många nya intrycken och upplevelserna tar vi med till våra kinesiska lektioner som blir mer varierande och innehållsrika. 

Vi hoppas att vi i framtiden ska kunna ta emot besök från vår vänskola NaiKai Middle School och ge dem en motsvarande upplevelse av den svenska historien och kulturen. 

Ling Nyfelt, lärare i kinesiska 

Uppdaterad:

Samtidigt har Nainkaiskolan rapporterat besöket officiellt också