SRK

Hugo Wirdenius

Hugo Wirdenius,

ordförande,

Sigtuna 2015-11-16

SRK:s kvalitativa mål under läsåret 15/16:

 

  • Stärka relationerna mellan dag och internatelever genom de olika evenemang vi anordnar.
  • Att våra evenemang blir trevliga och roliga för alla och inte bara för en viss grupp av elever.
  • Alla ska alltså känna sig välkomna till de evenemang vi anordnar.
  • Skapa så minnesvärda och roliga sista två år i gymnasiet för gymnasieelever.
  • Fortsätt samarbete med föräldraföreningen där vi får bidrag till vakter

 

SRK:s kvantitativa mål under läsåret 15/16:

 

  • Anordna två sittningar för elever i sista året på gymnasiet, en tema fest för både tvåor och treor, servera på gubbskivan och 50-dagars.

 

För att uppnå dessa kvalitativa och kvantitativa mål ska vi se till att alla medlemmar har ett lika stort ansvar och utför lika mycket arbete för att skapa så bra evenemang och arbetsmiljö inom föreningen som möjligt.  Vi har också bjudit in alla tvåor och treor till vår facebook-sida så de vet att vi finns och att alla är välkomna till SRK:s evenemang.

 

Vi ska även ha en välstruktruerad tidsplanering så vi vet vad som ska göras när så inga beslut blir tagna i stress, som sedan visar sig vara dåliga.