Träffa SSHL i Dubai!

Lena MånssonSSHL besöker Dubai den 24-27 mars för att berätta om Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket.

Vi kommer berätta om undervisningen, internatet och fritiden!

Informationsmöte på Sjömanskyrkans kulturcafé tisdagen den 25 mars kl 10.00 och 19.00.
Välkomna!

Lena Månsson

Träffa SSHL i Tyskland!

sshlFörsta veckan i februari åker f.d. rektor Lena Månsson och hemförälder Johanna Flink till Tyskland för att berätta om Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket.

De kommer att ha informationsmöten i svenska kyrkans lokaler i Munchen, Frankfurt och Hamburg och berätta om undervisningen, internatet och fritiden!

Träffa Lena och Johanna:

Rapport från Kinaresan


Nyss hemkommen från Kina är jag fortfarande något omtumlad. Det är verkligen ett annorlunda och mycket intressant land.

Vår resa började i västra Kina där vi besökte städerna Chongqing och Chengdu. Västra Kina är den del av Kina som hittills varit minst internationaliserat. Nu håller det på att förändras i takt med att olika företag flyttar dit och det märks inte minst i Chengdu( 20 milj invånare) som är huvudort i provinsen Sichuan. Här finns bl.a Volvo, Volkswagen och Shell, bostäder byggs, tunnelbana planeras och intresset för internationella kontakter är stort.

I Chongqing (32 milj invånare) besökte vi 2 kinesiska skolor nr 7 och nr 3. Redan här fick vi klart för oss att alla familjer som har möjlighet att låta sitt barn studera utomlands satsar på USA och Canada. I dessa skolor visste man ingenting om IB.

Båda skolorna har ca 3-4000 elever varav de flesta är internatelever från söndag eftermiddag till fredag. De bor 6-8 elever i varje rum. Rummen är ganska små, över och undersängar och ett litet skåp att förvara sina saker i. Dagarna är inrutade av studier mellan 8-17, med en lunchrast, och kvällsstudier/läxläsning sker i ett klassrum mellan 19-22. Varje klass består av 50-60 elever med en lärare i ett klassrum.

Sammanlagt besökte vi 8 skolor, både kinesiska och internationella. Alla visade stort intresse för SSHL och var mycket imponerade av naturen och skolmiljön.

Vi hoppas att vi har gjort ett avstamp för fortsatta kontakter och Ling och jag vill tacka alla våra kinesiska och svenska värdar.


Lena Månsson

En intervju med Lena Månsson om Kinaresan

lena månsson

Lena Månsson

I denna veckas podcastavsnitt pratar vi med Lena Månsson om hennes nästkommande resor till Kina och Tyskland. Lena var tidigare rektor på SSHL och arbetar nu som konsult och som medlem i skolans ledning. Imorgon, lördag den sextonde november, åker Lena iväg till Kina och i slutet av denna månad far hon även iväg till Tyskland.

Lena åker till Kina tillsammans med Ling Nyfelt, som undervisar i kinesiska på skolan till Kina nu på lördag.

Anledningen till deras vistelse till Kina är för att presentera SSHL för föräldrar och potentiella elever därifrån. ”Vi har redan elever från den delen av världen. Och det är ett ökande intresse av europeiska skolor i Kina”, berättar Lena. ”Poängen med resan är att möta kinesiska elever och föräldrar, men även svenska familjer som har sina elever i internationella skolor i Kina”, fortsätter hon.

”Det finns ett ökande intresse i Kina. Eleverna i Kina blir mer och mer intresserade av skolor i Europa”, berättar hon. Lena vill att familjerna i Kina tar del av vad SSHL har att erbjuda – bland annat omgivningen, säkerheten, naturmöjligheterna, aktiviteter och alla andra fördelar med skolan.

Lena berättar även om företaget Nordic International Management Institute som hon ska träffa nere i Kina, de anordnar sommarläger för svenska och kinesiska studenter och familjer. ”Vi planerar redan för sommarläger nästa år”, avslöjar Lena.

”Jag ser fram emot att träffa alla”, säger Lena innan resan. ”Det är min första resa till Kina”.

Lyssna här

[ladda ner här]

[Read more…]