Öppet Hus på SSHL, lördagen den 24/1 2015

sshl öppet hus 2015

Informationsmöten i Gradängsalen om samtliga gymnasieprogram (Information regarding High school)

 • kl. 10.00 och kl. 13.00

Informationsmöte i Gradängsalen om grundskolan (Information regarding Middle school)

 • kl. 12.00

Bemannade informationsbord för studieprogram och internat på Trägolvet i Instan ( Staff and students inform about the school)

 • 10.00 – 14.00

Guidade turer på skolområdet – start vid programborden på Trägolvet (Guided tours around the school campus starting in Instan)

 • kl. 10.00 – 14.00

Musikscen i Studio 1 i Estetcentrum (Music presentations in Studio 1 in Estetcentrum)
Elevens val-orkestern – spelningar följande tider

 • kl. 11.00 – 11.10
 • kl. 12.00 – 12.10
 • kl. 13.00 – 13.10

Alla elevhem (All boardinghouses are open for a visit)

 • Öppna för besök och fika kl. 10.00-14.00

Café Humlan

 • Öppet 10.00-14.00.

Matsalen (Dining hall)
Öppen för elever och personal kl. 11.00 – 13.30 – OBS! besökare hänvisas till Café Humlan (Dining hall only for students and staff – visitors go to Café Humlan)

Öppna lektionssalar för gymnasiet och grundskolan (Open class rooms kl.10.00-14.00)

Parkering på gästparkering och idrottsplatsen (Parking on the sportsground)

Välkomna !

Öppet Hus 2/12-2014

Vi hälsar alla välkomna till Öppet Hus på SSHL. Vi kommer den här kvällen ha skoledning, lärare, hempersonal och elever på plats för att informera och besvara frågor från våra gäster.

Vi erbjuder rundvandring på skolan som tar ca 20 minuter och värt café Humlan kommer att vara öppet mellan 19-21 där vi bjuder på fika.

Det kommer att vara aktiviteter i idrottshallen från ca 19.00, musikinslag i studio 1 samt läxläsning på studiecenter.

Vi hoppas på en givande kväll med många gäster.

 • 18.30 SSHL skolledning, lärare/hempersonal samt elever finns i entrén på Instan.
 • 19.00 Gymnasieinformation i Gradängsalen: – Johan, Margret, Ian, Ingrid.
 • 19.00 Grundskolan samling i aulan för rundvandring / fika på Humlan – Eddy, Anna B, Eva F.
 • 20.00 Grundskolan information i Gradängsalen – Margret, Ian, Anna B, Eva F, Ingrid
 • 19.00 – 21.00 Fika bjuds på Humlan samt personal och elever finns på plats för information – Pia, Eddy

Mvh,
Margret, Johan, Ian och Eddy.

Naturprogrammet undersöker sinnena

På öppet hus den 25 januari hade eleverna på Naturprogrammet valt att arbeta med temat människokroppen.
Många grupper fokuserade på människans sinnen och då framförallt på hur sinnena fungerade oberoende av de andra sinnena.

En grupp undersökte hållfastheten på ben. Man mätte längd, tvärsnittsarea samt maximal belastning. Eleverna undersökte även vad som händer om man minskar benets kalkhalt.

På DP-programmet arbetade kemistudenterna med elektrokemi.

Öppet hus 25/1 2014

openHouse-ds1-L

Allmän information:

ÖPPET HUS PÅ SSHL, lördagen den 25/1 2014, kl. 10.00–14.00 

Café Humlan kl. 10.30–14.00 

Presentation av skolprogrammen och internatet:

 • NA Eddy Johansson och elever
 • SA Anna Boman och elever
 • EK Eva Sandstöm-Hultman och elever
 • Sv. grundskolan och IB MYP Eva Fellin och elever
 • IB DP Björn Swartling och elever
 • Föräldraföreningen Tibbe Sundström och Tony Barker
 • Internatet Eddy Johansson/Margret Benedikz
 • Skolledning Johan Norvell/Margret Benedikz
 • Idrotts- och fritidsavdelningen

Fika för besökare (Pia Lötbom, LifeLink)

[Read more…]