Physics and Music

Last week, class 8 students built new Marimbas. This is a recurrent project at SSHL run by music teacher, Sten Forsman, and maths and science teacher, Pernilla Sjöberg. Building musical instruments from scratch allows students to learn about science and music at the same time; all the bars in a Marimba need to be tuned exactly right to make it playable.

Students also made the resonators underneath the bars. Pernilla helped out with the drilling and Sten made sure all the parts were in harmony.

The Marimbas will be put to good use in music classes; it’s not everyone who can say that they built the instruments they play on.

I förra veckan byggde eleverna i klass 8a nya Marimbor. Det är ett återkommande projekt som Sten Forsman, lärare i musik, samt Pernilla Sjöberg, lärare i matematik och NO, har startat här på SSHL. Genom att bygga musikinstrumenten från grunden får eleverna både lära sig teknik och musik, varje del av Marimbans klaviatur måste avpassas noga för att få exakt rätt tonhöjd då man spelar på den.

Eleverna fick snida ut de så kallade tonstavarna på undersidan samt slipa dem till rätt ton. Pernilla hjälpte bland annat till då de skulle borra och Sten såg till att alla delarna får rätt tonhöjder.

Marimborna kommer sedan att användas i musikundervisningen, det är inte alla som kan säga att de hjälpt till att bygga instrumenten de spelar på.