IB Diplomaprogrammet

sshlProgrammes-IB-SV

Click to visit

www.ibo.org

SSHL kan erbjuda en fullständig internationell gymnasieutbildning inom International Baccaulaureate, nämligen IB Diplomaprogrammet. Detta är ett universitets- och högskoleförberedande program som finns på över 1800 skolor i världen. Programmets höga akademiska standard ger eleverna tillträde till universitet och högskolor i mer än hundra länder.

Vi har erbjudit IB-examen sedan 1981 och vi är medlemmar i ECIS, European Council of International Schools.

Undervisnings språk: engelska

En av de första i Sverige

SSHL var en av de första skolorna i Sverige att genomföra IB Diploma Programmet för nästan 30 år sedan. Vår långa erfarenhet av programmet, tillsammans med den särskilda hjälp av skickliga lärare, gör det möjligt för eleverna att nå sin akademiska potential. De allra flesta av våra lärare har engelska som modersmål.

Association of Swedish IB Schools

Högt tempo, höga ambitioner

Studenter som väljer detta program har en blandning av bakgrunder – både internationella och svenska. Kurserna undervisas i ett högt tempo och därför är det viktigt att du är mycket motiverad, beredd att arbeta hårt och är strukturerad i dina studier.

Belöningen för ditt arbete kommer i form av IB Diploma. Med det i handen, kommer du att kunna tillämpas på de flesta internationella och svenska universitet, inklusive de mest välkända.

Två eller tre år

Om du väljer att följa IB Diploma Programmet går du först ett förberedande år, som kallas MYP5 (IB Middle Years Programme sista år). Detta år ger dig inte endast en akademisk grund för DP, det ger dig också tid att anpassa sig till att leva hemifrån i en ny miljö. Om du redan har tillräckliga kunskaper från din tidigare utbildning kan du börja direkt på DP, vilket är ett tvåårigt program. Du väljer sex ämnen, varav tre studeras på en högre nivå, och det finns många olika sätt att kombinera olika ämnen.

Det finns vissa krav: Du måste välja två språk, matematik, ett ämne inom området Humanoria/Samhällsvetenskap och en av naturvetenskapsämnena. Som ett sjätte ämne kan du välja ett extra ämne från de senaste två grupper som nämns, eller gå Visual Art. En kurs i kunskapsteori, en mindre forskningsuppgift (“extended essay”) och deltagande i det så kallade CAS-programmet som omfattar “Creativity, Action, Service” ingår också i programmet.

Samhällsarbete “Voluntary work”

SSHL arbetar tillsammans med en organisation som heter World Volunteer, och tillsammans planerar vi ett CAS-projekt i Laos. Projektet inleds med förberedelser och seminarier på SSHL, och fortsätter på plats i en by i Laos, där studenterna kommer att bygga en skola tillsammans med lokalbefolkningen. Tillbaka på SSHL reflekterar studenterna över sina erfarenheter och sin personliga utveckling.

Examensprov

I slutet av det tredje året är det examensprov i samtliga ämnen (muntliga och skriftliga). Proven från alla DP-studenter runt om i världen präglas av IB-examinatorer, som ser till att du får ett rättvist betyg i förhållande till andra studenter världen över som går programmet.

sshlProgrammes-IB1-SV