Intensivkurs i Matematik

23 – 27 juli 2018

Om kursen

Detta är vår intensivvecka med matematik. Undervisningen sker på skolan, nivåindelat efter förkunskaper. Kursen riktar sig till såväl de som har lätt för matematik som till de som har svårt för ämnet. Undervisningen är uppdelad i svenska och engelska grupper. Vi har lärarledda genomgångar men fokus ligger på självständigt arbete där lärarna finns till hands för att ge individuell hjälp. Vi erbjuder mat och logi under kursen och deltagande i skolans fritidsutbud.

Lärare

Undervisningen ges av behöriga lärare i både svenska och engelska. Efter genomgångn kurs ges kursintyg.

Boende

Eleverna bor på skolans elevhem. Hemförälder (personal) är ansvarig för boendet dygnet runt. De flesta eleverna delar rum med en annan deltagare.

Måltider

Alla måltider äts i skolans matsal. Vid varje måltid finns det tid för avkoppling och trevligt umgänge. All mat är tillagad i skolans eget kök och med en mycket hälsomedveten grundtanke.

Läxläsning

Varje kväll anordnas en timmes läxläsning. Då är det tyst och lugnt på elevhemmet och deltagarna får chansen att läsa läxor med stöd av behöriga lärare på svenska och engelska.

Fritid

Deltagarna erbjuds möjlighet till en aktiv fritid genom tillgång till delar av vårt fritidsutbud. Fokus ligger på matematik den här veckan men det är viktigt att få en balans mellan studerande och aktivitet så att inlärningsförutsättningarna är optimala. Hemföräldern verkar också som fritidsledare.

Avgift

Priset för kursen är 14 000 kronor. Undervisning, mat, logi och aktiviteter ingår i avgiften.

Priset för kursen exklusive frukost och middag, logi och läxläsning är 8000 kronor.

Vänligen observera att anmälan inte är giltig förrän full betalning av anmälningsavgiften är erlagd.

Vid anmälan betalas en anmälsningsavgift om 3 000 kronor för kurs med internatboende och 1 500 kronor för kurs exklusive internatboende. Obs! Ange barnets namn som referens.

Betalning från Sverige
Bankgiro 142-9000
Betalnig från utlandet
IBAN SE2550000000052501016629
BIC ESSESESS
Skandinaviska Enskilda Banken AB 106 40 Stockholm SWEDEN

Vid avbokning gäller följande regler för återbetalning:

100% tillbaka på kursavgiften vid avbokning senast 24 april 2018

50% tillbaka på kursavgiften vid avbokning senast 24 maj 2018

25% tillbaka på kursavgiften vid avbokning senast 24 juni 2018

Broschyr om alla våra sommarkurser

För mer information mejla till summerschool@sshl.se