Varje människa kan göra skillnad

14362717_10154465182645979_5071823134370592236_o

SSHL deltar i Raol Wallenberg Academys Kubprojekt ”Varje människa kan göra skillnad” som består av 30 stora kuber. Varje kub är tematiskt baserad på en artikel i FNs allmänna förklaring om mänskliga rättigheter.

Enligt projektbeskrivningen får elever ”använda sin kreativitet och fritt gestalta inuti kuben hur de kan stå upp för sin mänskliga rättighet med hjälp av text, bild, film, teater och installationer utifrån perspektivet hur varje människa kan göra skillnad”.

SSHL är värd för kub nummer 6 som motsvarar artikel 6 i FNs förklaring som lyder ”Var och en har rätt att överallt erkännas som en person i lagens mening”.

Bildlärare Toni Graalheim håller kuben öppen vid lunchtid på vardagar där elever från lv-val åk 2 håller ställer ut sina bilder denna vecka.

Kontakta Toni vid frågor.

Projektet pågår i hela Sverige och får avslutas under Raoul Wallenbergs dag den 26-28 augusti då alla 30 kuber samlas i en offentlig utställning i Kungsträdgården i Stockholm.

Genom detta projekt får skolor stöd med att arbeta strategiskt för att uppfylla skolans övergripande demokrati- och värdegrundsuppdrag samtidigt som eleverna uppmuntras att själva göra skillnad.