Snabbfakta

SSHL är en internatskola. Verksamheten vänder sig i första hand till utlandssvenska och hemmasvenska elever som söker en trygg och stimulerande skoltid i internatmiljö. SSHL välkomnar också internationella internatelever samt dagelever från Sigtuna och närliggande kommuner. På onsdagar och särskilda högtider bär alla elever skoluniform.

SSHL drivs av Sigtuna Skolstiftelse med Sigtunastiftelsen och Knut och Alice Wallenbergs stiftelse som huvudmän. Stiftelseformen medför att skolan inte är vinstdrivande.

Fakta 2017/18

 • Antal elever: 708 stycken, varav 201 internatelever och 507 dagelever. 238 elever har sin undervisning på engelska.
 • Bland internateleverna är 68 utlandssvenskar från från olika länder och antalet hemmasvenskar är 109 samt antalet utländska medborgare 24.
 • I varje klass går cirka 26 elever.
 • Internatet har 7 elevhem, varav 3 är flickhem, 3 är pojkhem samt 1 är grundskolehem.
 • Flickhem (95 elever): Berga, Skoga, Haga.
 • Pojkhem (89 elever): Midgården, Backa, Sandvreten.
 • Grundskolehem (17 elever): Herrgården.

Grundskolan

 • Grundskolan Åk 7-9 och The IB Middle Years Programme har 278 elever med undervisningsspråk svenska eller engelska varv 42 st är internatelever.

Gymnasieskolan

 • Svenska gymnasieprogrammen och IB DP har 430 elever

Program med svenska som undervisningsspråk

 • Ekonomiprogrammet
 • Naturvetenskapsprogrammet
 • Samhällsvetenskapsprogrammet

Program med engelska som undervisningsspråk

 • IB Diploma Programme
 • Business Management & Economics Programme (Ekonomiprogrammet på engelska)

Om det skulle hända att jag önskar framföra ett klagomål, hur kan jag göra det?

Vi är angelägna om ett nära och förtroendefullt samarbete med föräldrar, för barnets och utbildningens bästa. Vid klagomål som inte kan klaras ut med mentor/lärare bör kontakt i första hand tas med skolans ledning, rektor eller biträdande rektor. Skulle problem kvarstå, finns möjlighet att vända sig till Huvudmannen, som är Sigtunaskolans stiftelse. Sådana anmälningar tas emot av styrelsen. Information finns på hemsidan. Anmälningar skickas till: styrelsen@sshl.se och kommer att utredas på ett sakligt och objektivt sätt, i kontakt med skolan, vårdnadshavare och elev.