Vi presenterar Academic Sundays

Införandet av Academic Sundays är SSHLs senaste satsning för att höja internatelevernas akademiska nivå.

Dessa söndagstillfällen organiseras terminvis och tillför en rad akademiska verksamheter som syftar till att uppmuntra akademisk tillväxt, studieteknik och lärande för livet.

Veckan före påsklovet deltog alla internateleverna i vårterminens första Academic Sunday. Efter en avslappnad brunch fortsatte dagen med en akademisk frågesport i matsalen där de olika elevhemmen tävlade mot varandra.

Under resten av dagen hölls fyra olika fritidssessioner i ämnena matematik, filosofi, liksom enskilda studier, med stöd av akademiska handledare.

”Det här är ett sätt att höja den akademiska nivån”, säger biträdande rektor och internatchef, Eddy Johansson. ”Vi vill ge eleverna lite bredare undervisning än den de får i sin vanliga skolverksamhet, vi vill ge dem styrka i deras undervisning och förstärka det de jobbar med och ge dem en möjlighet att jobba individuellt med sina studier.”

IMG_0055adademic sundayssshl-academic-sundays

SSHL satsar på att tillhandahålla ett komplett utbud av stödtjänster för internateleverna. Genom att omge internateleverna med mentorer, hempedagoger, hemföräldrar och fritidspersonal så ökas möjligheten att få ut det mesta av sin tid på skolan.

Som Johansson ser det är Academic Sundays en viktig del av SSHLs målsättning att ge varje internatelev möjligheten att utvecklas till sin fulla potential.

”Jag tror att vi har ett vinnande koncept för eleverna här och att de känner att vi verkligen finns till för dem i det akademiska.”